Image
Gabriel Wikström och Hanna Zetterberg
Nationella samordnaren Agenda 2030, Gabriel Wikström och utredningssekreterare Hanna Zetterberg på GRI för att snacka avfall.
Photo: Agnes Faxén/Göteborgs universitet
Breadcrumb

"Nollvision avfall" på agendan

Published

En del i omställningen för ett mer hållbart samhälle är att minska avfallet - drastiskt. Det menar Nationell Samordnare Agenda 2030 som på måndagen besökte Gothenburg Research Institute för att få forskarnas input kring konsumtion, produktion och avfall.

Är det möjligt att avveckla skräpet vi producerar? 

Frågan har nu blivit aktuell i och med att Nationell samordnare Agenda 2030 vill se en "Nollvision Avfall" som ett sätt att öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. 

– Målsättningen med "Nollvision Avfall" är att hitta sätt som kan ge omfattande resultat för att verkligen minska avfallet, säger Gabriel Wikström,. som sedan 2020 verkat som nationell samordnare för Agenda 2030.

Image
Gabriel Wikström
Gabriel Wikström, Nationell samordnare för Agenda 2030 på Gothenburg Research Institute.
Photo: Agnes Faxén/Göteborgs universitet

Tillsammans med kanslichef Emma Sterky, utredningssekreterare Leila El-Sherif Wollheim och Hanna Zetterberg, mötte Gabriel Wikström på måndagen olika forskare från Gothenburg Research Institute (GRI), Chalmers tekniska högskola och Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet för att få information om den senaste forskningen kring avfall från olika perspektiv.

Image
Samtal pågår. Forskarna Patrik Zapata från Förvaltningshögskolan vid GU, Ulrika Holmberg från Centrum för konsumtionsforskning på GRI och Sandra Samuelsson på GRI.
Photo: Agnes Faxén

Nollvisionen i trafiken har varit en framgång

– Vi vill höra direkt från forskarna om aktuell forskning, och vad vi behöver göra för att komma vidare, säger Hanna Zetterberg. 

Bland frågorna som lyftes var om hur det går att använda andra "nollvisioner" för att få bukt med avfallet, som till exempel vad gäller trafiken. Hur har man arbetat där? 

– Det som vi tycker är intressant är nollvision inom trafiken flyttade fokus, och nådde framgång genom att problemet inte är bilolyckor, utan det faktum att människor dör i trafiken. Individen kommer alltid att göra misstag, syftet måste vara förflytta ansvaret från individen till systemägarna. 

Image
Går det att skapa en nollvision för avfall?

Konsumtionsforskaren Gabriella Wulff på Centrum för konsumtionsforskning, är aktuell med sin forskning kring realisationer inom detaljhandeln. Hon efterlyser ett större fokus på det svinn som uppstår redan innan varorna har nått kunderna. 

– När det är så  mycket mer lönsamt att producera stora volymer, blir det också mycket som inte når ut till kunden. 

Forskaren Maria José Zapata Campos om vikten av att sänka trösklarna för olika gräsrotsinnovationer.
Photo: Agnes Faxén

Andra frågor som togs upp var utbildning, civilsamhället, konsekvenserna av ekonomisk tillväxt, den sociala dimensionen och hanteringen av avfall. 

– Den här typen av samtal med forskarsamhället ger väldigt mycket för oss, för bottnar man inte i sakkunskap så fungerar det inte alls, menar Gabriel Wikström.

I juni 2022 planerar Nationell samordnare Agenda 2030 att gå vidare med Nollvision avfall i ett evenemang på Helsingborgs stadsmässa H22 City Expo, i samband med det internationella FN-mötet Stockholm+50.