Image
FUTURED - Music Teacher Education for the Future
Breadcrumb

Music Teacher Education for the Future (FUTURED)

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2019 - 2024
Project owner
Western Norway University of Applied Sciences, Norway

Financier
Forskningsrådet i Norge

Short description

Forskningsprojektet FUTURED inriktas mot att utveckla dagens musiklärarutbildning utifrån samhälleliga behov och utmaningar.

Professor Monica Lindgren är gästforskare i projektet.

Ny podcast

I augusti 2023 lanseras en podcast med resultat från forskningsprojektet FUTURED.

Mer om den på FUTURED:s hemsida