Image
Breadcrumb

En intellektuell start på helgen

DH-seminariet ser fram emot en ny spännande seminariehöst. Förhoppningen är att få träffas i verkliga livet – men restriktionerna har även breddat möjligheterna när det gäller inbjudna gäster och deltagare.

– Det har gått över förväntan, vi har varit kanske 10–25 deltagare varje gång, och det är ett hanterligt antal givet att vi måste använda Zoom, säger forskaren Jonas Ingvarsson som arrangerar seminariet tillsammans med Mats Fridlund.

– 50–75 profiler under en presentation blir bara en anonym massa. Fredagseftermiddagar är alltid ett vågspel men med erfarenhet från tidigare seminarieserie jag var med och arrangerade vid Göteborgs universitet, och som låg på fredagar, visste jag att det var fullt möjligt. Förutom en intellektuell start på helgen är det också så att inte så många andra aktiviteter är schemalagda den tiden. Jag tycker också vi ganska väl lyckats matcha seminariet med innehållet i masterprogrammet i digital humaniora.

Det har varit flera textseminarier med inbjudna författare, hur har det funkat?

– Samtliga textseminarier – Berry/Fagerjord, Lev Manovich, Ted Underwood – har varit mycket lyckade och helt klart uppskattade också av gästerna – de får rejäl feedback på sina arbeten och behöver samtidigt inte förbereda sig så mycket.

Hur har pandemin påverkat seminarieserien?

– Vi har blivit frimodigare i vilka vi valt att bjuda in. Alla med en uppkoppling kan ju utan större logistik leverera från i stort sett vilken del av klotet som helst. Det är svårt att säga om det påverkar deltagarantalet, men på ett par seminarier har vi haft seminariedeltagare från flera olika platser, som Uppsala, Borås och Stockholm till exempel, och ibland från kontinenten – dessa skulle ju inte dykt upp annars. Jag tycker engagemanget, frågor och diskussionsinlägg, inte blivit sämre över Zoom, kanske snarare tvärtom. Dock saknar man postseminarier och lite vimlande. Att avsluta ett högintressant möte genom att med trycka på ”End meeting for all” känns alltid snopet. 

Hur ser seminariehösten ut?

– Vi hoppas förstås på några IRL-seminarier, men annars ska vi inom kort sätta oss och planera hösten med Zoom i tankarna. Genom att fortsätta att bjuda in lokala begåvningar – från Göteborgs universitet – finns ju alltid möjligheten att skifta till IRL om rekommendationerna skulle lätta. Vi har fått klart med Richard Rogers, som är professor i nya medier och digital kultur vid Amsterdams universitet och författare till boken Doing Digital Methods (2019). Han är en höjdargäst.

DH-seminariet
  • DH-seminariet är en öppen seminarieserie med återkommande träffar en eller ett par fredagseftermiddagar i månaden.
  • Målgruppen är forskare och studenter på avancerad nivå, men vem som helst kan delta.
  • Seminarierna hålls på svenska eller engelska, beroende på inbjudna gäster och deltagare.
  • För närvarande streamas alla seminarier via Zoom och går att se i efterhand på vår webb.