Breadcrumb

Mirza Imamovic läser juristprogrammet

"Alla som brinner för att hjälpa människor borde söka juristprogrammet"

Mirza Imamovic läser sitt sista år på Handelshögskolans juristprogram och har nu valt att inrikta sig mot skatterätt. Han anser att alla som brinner för att hjälpa människor bör söka juristprogrammet.

Image
Mirza Imamovic student juristprogrammet
Photo: Sophie Gräsberg

Inledningsvis var Mirza inställd på att han i framtiden skulle jobba inom domstol. Advokatyrket var det som han hade som mål. Under utbildningens gång har han fått upp ögonen för flera andra områden och insett att det bara är en liten del av alla jurister som börjar jobba inom domstolsväsendet.

-Många gör antagandet att domstolsväsendet är den typiska arbetsplatsen för juriststudenter. Under utbildningens gång har jag och mina klasskompisar fått upp ögonen för olika ämnesområden därmed kommit till insikt om att advokatyrket inte är det "enda alternativet". Själv har jag blivit väldigt intresserad av skatteområdet och har också valt den inriktningen under mitt fördjupningsår. 

Nära koppling till yrkeslivet
Att bli erbjuden möjligheten att få göra besök ute i yrkeslivet är något som Mirza lyfter.

-Vi är ofta ute på praktikerbesök, vilket innebär att vi får besöka olika arbetsplatser och arbetsplatser och får chans att träffa Handelshögskolans tidigare studenter. Arbetsplatsbesök görs faktiskt redan under första veckan i skolbänken, säger Mirza och tillägger

- Vi har även lärare som ägnat sig åt praktiskt arbete, och väldigt ofta får man bättre förståelse för ett visst yrke eller rättsområde, mycket tack vare föreläsarnas praktiska erfarenhet. Exempelvis, när vi läste processrätt (kurs om spelregler i domstol) under termin fyra, hade vi en föreläsare som tidigare suttit och dömt i Hovrätten. Något som verkligen är slående är att det är först under studenttiden som jag insett hur pass brett Juristprogrammet faktiskt är. 

Sök till Handelshögskolan om du vill göra skillnad
Att inkludera social hållbarhet i undervisningen är något som Mirza också lyfter.
- Vi fokuserar mycket på social hållbarhet, och hur ska vi skapa hållbara samhällen med hänsyn till rättsutveckling både inom Sverige och internationellt. Hur hjälper vi länder ur fattigdom? Hur ska vi skapa lagstiftning som tar hänsyn till nationella och internationella problem som vi stöter på inom alla olika rättsområden?
Mirza understryker att frågor relaterat till hållbarhet ständigt  är återkommande i undervisningen och på ett eller annat vis dyker upp i nästan alla kurser och tillägger
- Vad gäller juristprogrammet, anser jag att alla som brinner för att hjälpa människor borde söka.