Image
Photo: AdobeStock/Mladen
Breadcrumb

Early Mathematics Learning and Awareness, EMLA

Forskningsgrupp
Active research
Project owner
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Short description

EMLA samlar seniora och juniora forskare samt lärarutbildare med särskilt intresse för matematiklärande i tidiga åldrar (0–8 år). Aktiviteter inom EMLA-gruppen är bland annat seminarier där nationell och internationell forskning diskuteras för att fördjupa det gemensamma kunnandet om yngre barns matematiklärande samt erbjuda nya intryck och inspiration för såväl forskning som lärarutbildning. I ett flertal forskningsprojekt fördjupas kunskaperna om yngre barns matematiklärande och -undervisning och i olika nätverk samlas intresserade för att utveckla gemensamma aktiviteter, projekt och idéer. Samarbeten mellan lärosäten och över institutionsgränser erbjuder en större kritisk massa och möjliggör fördjupning av pågående samarbeten samt initiativ till nya samarbeten.

Seminarier våren 2024

EMLA-seminarierna genomförs i samarbete mellan forskningsmiljöer på Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Seminarieserien är öppen för alla intresserade, de hålls på zoom om inget annat anges. Kontakta helen.lindgren@gu.se för att få tillgång till Zoom-länk.

24 januari kl 15:00-16:15:
Rita hur det ser ut när vi har matematik: Yngre elevers deltagande i ett problemlösningsprojekt
Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet
Mer om seminariet

21 februari kl 15:00-16:15:
Lekresponsiv undervisning i förskolan med fokus på lärande med tal
Lena Karlsson, Linnéuniversitetet
Mer om seminariet

17 april kl 15:00-16:15:
Randomiserad interventionsstudie kring elevers konceptuella subitisering i förskoleklass
Mona Holmqvist, Lunds universitet och Catarina Wästerlid, Högskolan Kristianstad
Mer om seminariet

 

Nätverk

Nätverkande är en viktig del i EMLA-gruppens verksamhet för att vidga den egna horisonten och bjuda in till olika former av samarbeten och utbyten.