Breadcrumb

Nationella forskningsprogram om brottslighet, segregation och säkra samhällen

Nya nationella forskningsprogram om brottslighet, segregation och säkra samhällen inrättas enligt Regeringens proposition 2020/21:60 del 12.2.
I forskningspropositionen satsar regeringen 329 miljoner kronor under 4 år.

Regeringens proposition 2020/21:60

Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (regeringen.se)

  • Inom ramen för Vetenskapsrådets anslagsökning för forskning avsätts 10 miljoner kronor 2021, 24 miljoner kronor 2022, 45 miljoner kronor 2023 och 45 miljoner kronor 2024 för inrättande av ett nationellt forskningsprogram om brottslighet.
  • Inom ramen för Vetenskapsrådets anslagsökning för forskning avsätts 10 miljoner kronor 2021, 10 miljoner kronor 2022, 10 miljoner kronor 2023 och 10 miljoner kronor 2024 för inrättande av ett nationellt forskningsprogram om segregation. Därtill kommer de befintliga medlen inom Vetenskapsrådets forskningsanslag på 20 miljoner kronor för forskning om jämlika villkor att föras över till det nationella forskningsprogrammet om segregation från och med 2023.
  • Inom ramen för Vetenskapsrådets anslagsökning för forskning avsätts 25 miljoner kronor 2021, 30 miljoner kronor 2022, 55 miljoner kronor 2023 och 55 miljoner kronor 2024 för forskning om säkra samhällen.