University of Gothenburg
Image
Bilden visar en perennrabatt längs långsidan av bergsmansgården Stora Hyttnäs
På bilden tagen i slutet av juni månad blommar en rad perenner i planteringen längs husväggen. Stora Hyttnäs, Sundborn, Dalarna.
Photo: Tina Westerlund
Breadcrumb

Blomsterplanteringar

Blommande prydnadsplanteringar i rabatter och urnor har genom tiderna utgjort välkomnande och intresseväckande inslag i våra trädgårdar. Hantverkslaboratoriet arbetar för att uppmuntra bevarandet av blomsterplanteringar i kulturmiljöer, men också för att sprida och utveckla kunskap i de skötsel- och förökningsmetoder som krävs för ett blommande kulturarv.

Kunskap som växer

I det treåriga projektet "Kunskap som växer - verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer", finansierat av Riksantikvarieämbetet, arbetar Hantverkslaboratoriet med bland annat prydnadsplanteringar. Bärande teman är historia, skötsel , restaurering och dokumentation. Några äldre trädgårdar kommer att fungera som laboratorier för dokumentation och olika praktiska försök. 

Under de senaste decennierna har många parker och trädgårdar rationaliserat bort egen växtproduktion och hela rabatter läggs igen för att de anses för skötselkrävande. Intresset ökar dock för bevarande av äldre sorters blommande växter. Planteringarna är viktiga av kulturhistoriska och estetiska skäl, men betyder också mycket för pollinering och biologisk mångfald.

KONTAKT

Helena Kåks
Projektledare Kunskap som växer

Telefon: 031-786 93 02
E-post: helena.kaks@conservation.gu.se

 

Tapetgrupper - ett kulturarv värt att vårda

Förökning av perenna prydnadsväxter

Kunskap om uppdrivning och odling av egna plantor var längre tillbaka en efterfrågad trädgårdsmästarkompetens. Idag har en stor del av den yrkesmässiga växtförökningen gått från att utföras i småskaliga lokala odlingsverksamheter till ett fåtal stora producenter, mestadels utomlands. Konsekvensen av en minskad förökningspraktik är dels att lokala växtsorter riskerar att försvinna och dels att kunskap i förökningsarbetet faller i glömska.

Tina Westerlunds avhandling Trädgårdsmästarens förökningsmetoder handlar om att undersöka metoder för att dokumentera, och kommunicera kunskap i det hortikulturella hantverket att föröka perenner vegetativt.

Bilden visar omslaget till Tina Westerlunds avhandling Trädgårdsmästarens förökningsmetoder