University of Gothenburg
Image
Bilden ett skiffertak och några verktyg för skifferläggning.
Att lägga skiffertak är ett traditionellt hantverk som fortfarande utövas av en handfull skickliga hantverkare.
Photo: Emil Engkvist
Breadcrumb

Skiffer på tak - Hantverksintervjuer och aspekter på varsamhet

Hur går det till att lägga ett skiffertak? Vilka avvägningar kring material och tekniker behöver göras vid en omläggning? I skriften "Skiffer på tak - Hantverksintervjuer och aspekter på varsamhet" delar åtta skifferläggare med sig av sitt kunnande.

Skriften belyser också vård och bevarande av skiffertak. Den innehåller en lång rad fotografier, många tagna under ett projekt i Karlstads stift. 

Författare är Emlan Wolke, Lena Thor och Emil Engkvist, redaktör Christina Persson.

Pris: 135 kr inkl frakt. Beställ via epost: craftlab@conservation.gu.se  eller ladda ner (pdf).

Bilden visar det gröna omslaget till skriften Skiffer på tak.