Breadcrumb

28 miljoner kronor från KAW till forskning om digital innovation

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse har donerat 28 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram med fokus på digital innovation. Programmet kommer att bedrivas vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) som är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm och Umeå universitet.

Målsättningen med det nya forskningsprogrammet – Wallenbergprogrammet i digital innovation – är att bidra till digital utveckling och innovation i svensk industri och offentlig sektor.

Image
eva wiberg
Rektor Eva Wiberg.
Photo: Johan Wingborg

Rektor vid Göteborgs universitet, Eva Wiberg, välkomnar satsningen och gratulerar SCDI.

Tack vare KAW:s generösa donation kommer nu projektet kunna arbeta vidare med att ytterligare undersöka konsekvenser och möjligheter med digitaliseringen, samt fördjupa universitetets samarbete med industri och offentliga aktörer. Tillsammans med våra systeruniversitet kommer vi kunna adressera framtidens digitala utmaningar och komma med förslag på lösningar.

Forskningsprogrammet är tänkt att kombinera vetenskaplig excellens och samhällelig nytta. Sammanlagt kommer ett tiotal postdoktorer att anställas med hjälp av donationen. Dessutom kommer ytterligare arrangemang som vetenskapliga konferenser och andra publika tillfällen att genomföras.

– Vårt samhälle står inför stora utmaningar gällande den pågående digitaliseringen. För att lyckas med den digitala omvandlingen finns det ett stort behov av forskning, policyarbete och kapacitetsuppbyggnad. Wallenbergdonationen är därmed ett mycket välkommet bidrag eftersom det möjliggör ett långsiktigt arbete, säger Johan Magnusson, föreståndare för SCDI vid Göteborgs universitet.

FAKTA

Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) är en centrumbildning inom digital innovation och digitalisering som etablerades 2016. Centrumet är delat mellan partneruniversiteten Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm. SCDI samlar ett 50-tal forskare som bedriver internationellt framgångsrik forskning med fokus på digital innovation och digital transformation med en ämnesmässig bas i informatikämnet.