University of Gothenburg
Image
Bilden visar en pensel mot en yta målad med mjölk/kaseinfärg
Photo: Arja Källbom
Breadcrumb

Mjölk- och kaseinfärger

Frågor kring hur mjölk- och kaseinfärger bör underhållas och restaureras är angelägna inom kulturmiljövården. Hantverksmässiga kunskaper kring dessa färgtyper har dokumenterats och analyserats i ett gästhantverkarprojekt.

Recept och appliceringsmetoder

Projektet syftade till att dokumentera och analysera hantverksmässiga kunskaper kring mjölk- och kaseinfärger från 1900-talets början. Undersökningen avsåg ingredienser, recept, appliceringsmetoder, underlag, karaktäristik, åldrande samt underhåll och renovering. Det genomfördes som ett gästhantverkarprojekt under 2011 av Arja Källbom, målare med en hantverksmässig ingång i ämnet. Resultatet finns att ta del av i rapporten Mjölk och kaseinfärger från Hantverkslaboratoriet. Den kan också laddas ner kostnadsfritt som pdf.

Animaliskt protein

Mjölk- och kaseinfärger bygger på anrikning och utfällning av ett animaliskt protein som finns i mjölk. Det kan göras på många olika sätt.

Begreppet kaseinfärg är en relativt modern företeelse, som började användas i samband med den industriella tillverkningen av proteinet kasein kring ca 1900. Innan dess användes begreppet mjölkfärg eller möjligen målning i mjölk. Begreppet mjölkfärg betecknar småskalig hemmatillverkning av färg utgående från främst skummjölk.