University of Gothenburg
Breadcrumb

AgeCaps samarbetspartners

AgeCaps forskare samverkar på olika sätt, både inom forskarsamhället och med det omgivande samhället. Flera av forskarna är också kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvården. All samverkan syftar till att på ett eller annat sätt förbättra, bredda eller fördjupa vår forskning, eller underlätta spridning och nyttiggörande av forskningsresultat.