Breadcrumb

Siv Sandberg får Förvaltningshögskolans pris 2019!

Published

Idag tillkännagavs att Förvaltningshögskolans pris för 2019 tilldelas Siv Sandberg, Åbo Akademi.

 

Under Förvaltningshögskolans dag den 10 oktober delades Förvaltningshögskolans pris ut till Siv Sandberg, forskare i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi i Finland, "För att genom förtjänstfull samverkan och kunskapsspridning kring strukturreformer främjat nyttogörande av forskning om offentlig förvaltning".

Priset delades ut för nionde året i rad, och har som syfte att uppmärksamma och stimulera till goda insatser vad gäller nyttiggörande av forskning i ämnet offentlig förvaltning. Den fullständiga motiveringen följer:

"Siv Sandberg är en av Nordens ledande experter på strukturreformer på regional och kommunal nivå. Siv har under många år verkat för nordisk forskningssamverkan och bland annat varit en de drivande krafterna i det nordiska kommunforskningsnätverket, NORKOM.
Sivs forskargärning har därtill starkt präglats av samverkan utanför akademien, och en ambition att bidra med sina erfarenheter i utredningar, reformprocesser och utvärderingar av strukturreformer i Nordens länder. Hon har varit kommunutredare på Åland och bidragit till utvärderingen av regionreformen i Västra Götaland. Hon har också verkat på uppdrag av bland andra Finlands kommunförbund och Sveriges kommuner och landsting, myndigheten Tillväxtanalys och olika statliga utredningar. Med sin djupa kunskap och internationella blick bidrar hon på ett pedagogiskt sätt till att sätta svåra och komplexa reformer i ett större sammanhang."