Breadcrumb

Ny centrumbildning kopplar ihop humaniora med digital teknik

På måndagen invigdes Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Både tillträdande föreståndaren Cecilia Lindhé och akademiledamoten Sture Allén talade.

Centrum för digital humaniora har inrättats under Humanistiska fakulteten och är en tvärvetenskaplig centrumbildning. Syftet är att föra samman humanistiska ämnen med digital teknik, exempelvis genom att visualisera forskningsresultat på nya sätt, att tillgängliggöra kulturarvet och få nya verktyg för att kunna analysera det.

Photo: Monica Havström

Invigningen skedde i E322 vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, och var mycket välbesökt. Centrumets nuvarande föreståndare, litteraturprofessor Mats Malm, inledde genom att hälsa alla välkomna. Sedan gick ordet till Sture Allén, ledamot i Svenska akademien och pionjär inom den svenska språkteknologin. Han berättade bland annat om när han kom i kontakt med en dator för första gången, och började fundera på om den gick att använda för textanalyser.

– Jag tänkte: om den klarar sekvenser av siffror måste den väl klara sekvenser av bokstäver?

Sture Allén blev så småningom professor i språkvetenskaplig databehandling, den första professuren i sitt slag, och hans arbete har bland annat lett fram till grundandet av Språkbanken.

På måndagen sa han sig glädjas åt grundandet av Centrum för digital humaniora, och menade att han ser väldigt stora och ökande möjligheter både på den tekniska och på den humanistiska sidan. Ett område han pekade på som ett potentiellt problem var den personliga integriteten och hur den bör hanteras.

– När allt är läsbart och tillgängligt överallt ökar också risken för intrång i den personliga integriteten.

Vid invigningen talade även centrumets blivande föreståndare Cecilia Lindhé, som tillträder i sommar. Även hon inledde med en koppling bakåt i tiden:

– Harry Martinson skrev redan 1958 om behovet av att förena humanistisk och teknisk forskning.Cecilia Lindhé presenterar Centrum för digital humaniora.

Image
Photo: Monica Havström

Sedan gav Cecilia Lindhé ett exempel på ett område där Centrum för digital humaniora skulle kunna göra en forskningsinsats, nämligen nya publiceringsformer, nya plattformar för digital publicering. Hennes önskan är dock att det nya centrumet ska vara öppet för många olika perspektiv inom digital humaniora, åtminstone till en början.

– Kontakta oss gärna om ni är intresserade av digital humaniora eller har frågor om vad man kan göra med det. Ni kanske har tankar om ett projekt med vet inte hur man kan realisera det – hör av er!

Verksamheten för Centrum för digital humaniora är initialt planerad till en treårsperiod, 2015–2017.


Text: Elin Widfeldt