Image
Kvinna läser tidningen
Photo: Scandinav Bildbyrå
Breadcrumb

Svenskarnas medieanvändning fortsatt rekordhög

Published

Pandemiårens höga mediekonsumtion låg kvar under 2023. Samtidigt satte stigande priser och ett oroligt säkerhetspolitiskt läge sin prägel på medieanvändningen, visar 2023 års Mediebarometer från Nordicom vid Göteborgs universitet. Nyheter från public service fortsatte vara mest populära.

Den samlade dagliga användningstiden för medier i de svenska hushållen låg under 2023 kvar på de rekordhöga nivåer som uppmättes under pandemiåren – sammanlagt ungefär sju timmar per person. Det är ungefär en timme mer än före pandemin.

Rörlig bild var det medieslag som allra flest tog del av under 2023. En genomsnittlig dag tittade nio av tio svenskar på rörlig bild i någon form. Vanligast var det att titta på strömmad tv. Något färre, drygt åtta av tio, använde sociala medier. Facebook och Instagram var mest populära, förutom bland de yngre där Snapchat och TikTok dominerade.

Public Service-medierna fortsatt mest populära

Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR) är fortsatt de nyhetsmedier som den svenska befolkningen använder mest. Lite drygt hälften av befolkningen, 51 procent, tog under 2023 del av nyheter via SVT en vanlig dag, och 41 procent tog del av nyheter via SR. Det går att jämföra med 33 procent som tog del av nyheter via en morgontidning.

− Att så många tar del av nyheter från public servicemedierna hänger samman med det höga förtroendet. Vi ser också från andra länder att räckvidden och förtroendet för public service går hand i hand, säger Jonas Ohlsson, föreståndare för Nordicom.

SVT:s strömningstjänst, SVT Play, hade under 2023 i princip lika stor räckvidd som Netflix, 32 respektive 33 procent i den svenska befolkningen. Medan de som använder Netflix framför allt är personer under 45 år, når SVT Play ut mycket jämnare i befolkningen, visar Mediebarometern 2023.

Netflix och SVT Play är de mest använda strömmingstjänsterna för rörlig bild och når långt fler än övriga strömningstjänster på den svenska marknaden.

Färre prenumeranter för dagspressen

Under pandemiåren stärktes dagspressens ställning och andelen hushåll som prenumererar på en digital morgontidning ökade. Under 2023 gick den andelen tillbaka något, från 42 till 40 procent. Samtidigt sjönk andelen som prenumerera på en tryckt morgontidning från 27 till 21 procent.

− 2023 var ett år då hushållen fick mindre pengar över, samtidigt var det ett år med jämförelsevis färre stora nyhetshändelser − detta bör ha bidragit till att andelen prenumeranter minskade något. Men Sverige är fortfarande ett av de länder där störst andel betalar för digitala nyheter, säger Tobias Lindberg, medieforskare vid Nordicom.

Läs rapporten:
Rapporten Mediebarometern 2023 går att ladda ner gratis från Nordicoms webbplats: Mediebarometern 2023

Läs en sammanfattning av de viktigaste resultaten:
”Rörlig bild och sociala nätverk mest populärt – så använde svenskarna medier 2023”   

Se ett webbsänt seminarium:
På Nordicoms webbplats kan du se ett webbsänt seminarium om de viktigaste resultaten från Mediebarometern 2023. Vi presenterar också två exklusiva analyser om framtiden för den tryckta boken och dess ställning i en alltmer digital medievärld samt statistik kring hur faktorer som utbildning, urbanisering och kön spelade roll för nyhetsanvändningen bland unga vuxna 2023. Moderator för seminariet är Jonas Ohlsson, medieforskare och föreståndare för Nordicom.
Se presentationen om Mediebarometern 2023

Av: Mia Jonsson Lindell

Om Mediebarometern 2023


Mediebarometern är en årlig frågeundersökning av den svenska befolkningens tillgång till, och användning av, olika typer av medier. Undersökningen har genomförts sedan 1979 och det gör Mediebarometern till den äldsta studien i sitt slag i världen. Resultaten i 2023 års undersökning bygger på svar från omkring 6 000 slumpmässigt utvalda personer i åldern 9 till 85 år.

Mediebarometern genomförs av Nordicom vid Göteborgs universitet på uppdrag av Kulturdepartementet. Undersökningen genomförs i samverkan med Bonnier News, Göteborgs-Posten, Mediemyndigheten, Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio. Datainsamlingen har genomförts av Indikator – Institutet för kvalitetsindikatorer.