Breadcrumb

Nytt masterprogram kombinerar humaniora med digital teknik

Hösten 2017 startar en ny utbildning vid Göteborgs universitet som är den första i sitt slag. På Masterprogrammet Digital humaniora får studenterna kombinera digital teknik med humanistiska färdigheter som kritiskt tänkande.

– Vi tror att det finns ett behov av just kombinationen humaniora och ett tekniskt kunnande, säger Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap och programansvarig för den nya utbildningen.

Snabbt växande fält

Digital humaniora är ett snabbt växande akademiskt fält som bland annat innefattar frågor kring kulturarv och digitalt tillgängliggörande. Det kan handla om att utveckla digitala metoder för att analysera material från kulturarvet, att utforska vad vi människor lämnar efter oss på internet och att kunna visualisera forskningsresultat på nya sätt.

telefon

Det har tidigare gått att läsa enstaka kurser i digital humaniora, bland annat vid Göteborgs universitet, men Masterprogrammet Digital humaniora blir den första mer omfattande utbildningen i Sverige. Det är ett tvåårigt program för den som redan har en kandidatexamen.

– Den nya utbildningen kommer att kombinera digitala färdigheter med de humanistiska kärnkompetenserna, som kritiskt tänkande och förmågan att kunna placera saker i ett historiskt sammanhang. Vi kommer att arbeta med frågor om digital teknik och digitalisering i förhållande till dagens samhälle och kultur samt med forsknings- och kulturarvsförmedling.

Lär sig att digitalisera

Studenterna behöver ha ett intresse för digital teknik och en egen laptop, men inga tekniska förkunskaper. I utbildningen sig studenterna bland annat hur man praktiskt går tillväga för att digitalisera material, och hur man använder datorstödda metoder för att till exempel analysera en text eller för att visualisera data, miljöer eller föremål.jenny bergenmar

Det ingår även att lära sig textkodning, och inom de valbara kurserna går det att välja programmering.

– Det är också viktigt med kritiska perspektiv på ny teknik och hur vi ser på det digitala samhällets både möjligheter och konsekvenser. Där är det viktigt med ett bok- och mediehistoriskt perspektiv, också för att förstå dagens skärmkulturer, säger Jenny Bergenmar.

Andra typer av undervisningsformer

Medan traditionell humaniora innehåller mycket textseminarier och skrivna uppgifter, blir det lite andra typer av uppgifter och undervisningsformer här.

– Vi har i allmänhet en schemalagd dag i veckan och resten sker online. Även masterexamensarbetet kan ske i olika form – det kan vara en traditionell uppsats, men det kan också vara en rapport, en artikel skriven för akademisk press eller en digital resurs i anslutning till fältarbetet eller pågående forskningsprojekt.

Går att forska efteråt

Utbildningen leder till en examen i ämnet digital humaniora. Jenny Bergenmar tror att det nya masterprogrammet kommer att locka studenter som har en humanistisk examen i botten och vill spetsa till sin utbildning, komplettera den med färdigheter som gäller till exempel tillgängliggörande av kulturarv och analys av digitala material.

Men programmet är öppet även för studenter från exempelvis samhällsvetenskap eller konstnärlig fakultet.

– Efter utbildningen kan man söka forskarutbildning inom litteraturvetenskap, och för den som kommer från ett annat kandidatämne går det att rikta de valbara delarna av programmet – exempelvis fältarbetet och masterexamensarbetet – mot det ämnet, så är det lättare att gå vidare till forskning även där.

Växande behov

För den som inte vill forska efteråt finns det många andra möjligheter. Masterprogrammet Digital humaniora har ett stort antal samverkanspartners som studenterna kommer att kunna arbeta tillsammans med under utbildningen: museer i Göteborg med omnejd, Humanistiska biblioteket och Wikimedia Sverige för att ge några exempel.

– Det finns ett växande behov av personer som har en humanistisk bakgrund, som kan till exempel historia, men som också kan jobba med digital teknik. Våra studenter kommer att kunna arbeta inom forsknings-, kulturarvs- eller digitaliseringssektorn, de är förberedda för att arbeta med projekt där många olika discipliner och kompetenser samarbetar, säger Jenny Bergenmar.

Vid Göteborgs universitet finns sedan år 2015 ett Centrum för digital humaniora.

Ett exempel på ett pågående forskningsprojekt inom området digital humaniora vid Göteborgs universitet är Arosenius-projektet. Där skapas en webbplats över konstnären Ivar Arosenius liv och konst, ett samarbete mellan ett flertal inblandade.

Bilden på telefonen är tagen av Jonathan Westin.