Breadcrumb

Forskningspengar till projekt om Selma Lagerlöf, Drottningens juvelsmycke och Göteborgskultur

Tre projekt kopplade till institutionen för litteratur, idéhistoria och religion har fått medel från Riksbankens Jubileumsfond. Det handlar om brev till och från Selma Lagerlöf, en digital plattform för C.J.L. Almqvists roman Drottningens juvelsmycke och Göteborgskulturer på stan.

Ett av projekten, Minnen av Selma Lagerlöf, kommer att ledas av Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. Det är en fortsättning på ett tidigare forskningsprojekt, där hon tillsammans med litteraturvetaren Maria Karlsson vid Uppsala universitet kartlade allmänhetens brev till Selma Lagerlöf – hon fick runt 40 000 brev under sin livstid. Det kunde vara allt från beundrarbrev till tiggarbrev.

Digital plattform med brev

Nu är tanken att tillgängliggöra delar av materialet via en digital plattform. Helst vill forskarna även ha med brev som Selma Lagerlöf själv skickade som svar till sina brevskrivare.

– När vi var ute och berättade om det förra projektet var det en fråga som ständigt återkom från publiken: ”Vad svarade Selma på breven?”. Och det går att se på Lagerlöfs anteckningar att hon faktiskt svarade, så det måste finnas brev från henne hos folk ute i landet. En del har förstås försvunnit ut på marknaden eftersom det finns ett kommersiellt intresse för dem, men vi vill ändå försöka få allmänhetens hjälp med att samla in brev från Selma Lagerlöf, säger Jenny Bergenmar.

Lagerlöf-souvenirer

Medborgarforskning är alltså en del av projektet. Men det stannar inte bara vid brev: forskarna är också intresserade av att få in annan Lagerlöf-memorabilia.

– Det kan vara vykort, souvenirer med motiv från Gösta Berlings saga eller Mårbacka, och egna teckningar som har ritats till Nils Holgersson, det förekom ofta i skolorna att man ritade till sådana motiv.

Drottningens juvelsmycke kan bli app

Nästa projekt kopplat till institutionen är Drottningens juvelsmycke, en digital plattform. Det leds av litteraturvetaren Jonas Ingvarsson, som i dag arbetar vid Högskolan i Skövde men som börjar vid Göteborgs universitet sommaren 2017. I projektet ingår också litteraturvetaren Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet.

– Vi ska utveckla en protyp till en app som ska utforska och presentera Carl Jonas Love Almqvists roman Drottningens juvelsmycke från 1834. Det är en klassisk svensk roman, ett väldigt spännande verk som är rikt på referenser och olika trådar, både när det gäller genrer och historiska händelser, säger Cecilia Lindhé.

Vill visa på romanens rikedom

Projektet har en förlaga: en app som förlaget Touch Press skapade år 2011 och som presenterar T.S. Eliots långa dikt The Waste Land (1922) på olika sätt. Där går det till exempel att klicka på varje versrad i dikten för att få veta mer, och få kommentarer från forskare och skådespelare om deras relation till dikten.

– Vi vill göra något liknande, men ta det vidare. Drottningens juvelsmycke finns ju i många olika uppsättningar, och källmaterialet – till exempel kring mordet på Gustaf III – är mycket rikt. Vi skulle vilja kommunicera verket på olika sätt, och visa på romanens rikedom.

Göteborgskultur under 400 år

Det tredje projektet där institutionen är med är Göteborgskulturer på stan 1621–2021 (GPS 400). Det leds av Mats Jönsson och Astrid von Rosen, institutionen för kulturvetenskaper, och Cecilia Lindhé, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion/Centrum för digital humaniora. Projektets titel syftar till att Göteborg år 2021 fyller 400 år.

Bland projektets många aktiviteter finns en digital plattform som, i kombination med närvaro på stan, är tänkt att samla in och visa upp Göteborgskultur mellan åren 1621 och 2021.

– Det ska alltså inte bara vara en informationsplattform, utan medborgare ska kunna påverka och vara medskapare i projektet, säger Cecilia Lindhé.


Fakta/medel från Riksbankens Jubileumsfond

Över hundra ansökningar skickades in till Riksbankens Jubileumsfonds kommunikationsprojekt, varav elva forskargrupper tilldelades medel. Av dessa är tre kopplade till institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet:

Minnen av Selma Lagerlöf får 450 000 kronor.
Utöver de två forskarna Jenny Bergenmar och Maria Karlsson har projektet ett vetenskapligt råd bestående av tre andra forskare från Humanistiska fakulteten: Cecilia Lindhé, föreståndare för Centrum för digital humaniora, Mats Malm, föreståndare för Litteraturbanken, och Christopher Kullenberg, forskare i vetenskapsteori som arbetar med medborgarforskning.

Drottningens juvelsmycke, en digital plattform får 400 000 kronor.
Projektet involverar Jonas Ingvarsson vid Högskolan i Skövde (nyanställd vid Göteborgs universitet, påbörjar sin anställning sommaren 2017), Cecilia Lindhé från Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet, och apputvecklaren Alexander Karlsson från Solutions Skövde.

Göteborgskulturer på stan 1621–2021 (GPS 400) får 350 000 kronor.
Leds av Mats Jönsson, Astrid von Rosen och Cecilia Lindhé, Göteborgs universitet. Projektet involverar en rad aktörer utanför universitetsvärlden, exempelvis Göteborgs stad och en rad museer.