Image
Projektet Cassandra
Breadcrumb

Aleksandrs Berdicevskis – ny docent i språkteknologi

Aleksandrs Berdicevskis har antagits som docent i språkteknologi vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet.

Stort grattis, Aleksandrs! Vad betyder docenturen för dig?

Det är väl ett tecken på att den vetenskapliga communityn uppskattar mitt bidrag, vilket är inspirerande. Och mina föräldrar blev väldigt stolta.

Vilket är ditt främsta forskningsintresse och varifrån kommer det?

Hur och varför förändras språk, vilka faktorer påverkar språklig variation och förändring. Vet vi detta, kan vi även förklara varför språken ser ut som de gör nu.

I mitt pågående forskningsprojekt Cassandra försöker vi utvärdera i vilken mån det är möjligt att förutsäga förändring.

Vilka resultat har din forskning visat?

Oj, jag har snarare en mängd spridda resultat än ett stort resultat. Men om jag måste sammanfatta kort, skulle jag nog säga: jag har försett kvantitativ evidens för en del olika fenomen i språklig variation och förändring. Mina senaste resultat tyder dock på att medan vi (lingvister) är bra på att hitta korrelationer, är vi sämre på att etablera kausala relationer. Det kan innebära att vi faktiskt vet mindre om språkförändring än vi vill tro.

Sedan har jag, precis som andra forskare på Språkbanken Text vid Göteborgs universitet, två hattar: jag kan ägna mig åt teoretisk forskning om jag får externa medel, men som mitt dagliga arbete utvecklar jag den språkteknologiska infrastrukturen. Här kan jag nämna datasamlingen SuperLim som ett av de senaste stora resultaten jag har bidragit till.

Vad planerar du att forska om i framtiden?

På den teoretiska fronten: fortsätta men frågorna jag nämnde ovan, fokusera lite mer på hur bra stora språkmodeller är att förutsäga språkliga fenomen. Här har vi redan fått några intressanta resultat.

På infrastrukturfronten: förbättra och berika annoteringen av Språkbankens korpusar och datamängder. Jag vill bland annat förse alla korpusar med annoteringen som följer ett så kallat Universal Dependencies schema. Det kan göra våra resurser mer synliga och användbara internationellt.

Mer om Aleksandrs Berdicevskis

Läs mer om Aleksandrs Berdicevskis och hans forskning på Språkbanken Texts webbplats.

Aleksandrs Berdicevskis, Språkbanken Text