Image
Breadcrumb

Forskningsantologin "Pedagogik för kulturskolan" släpps i januari

Published

Den 19 januari 2024 lanseras en ny forskningsantologi som belyser Kulturskolans utveckling genom historien och dess roll som en del av folkbildningen. Antologin ger också en aktuell synvinkel på dagens roll, med fokus på inkludering, ökat deltagande och barns rättigheter till kultur.

Boklansering

Kulturskolecentrum bjuder in till en boklansering och samtal med forskarna och författarna av antologin, tillsammans med representanter från Kulturskolan.

Datum: 19 januari 2024, kl. 13.00–17.00
Plats: Lilla Studion, Sergels torg 3, Stockholm. 

Anmäl dig via Kulturrådet om du vill delta

Forskningsantologi "Pedagogik för kulturskolan", Studentlitteratur

Redaktörer: Monica Lindgren (professor i musikpedagogik, Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet) och Johan Söderman (Professor i barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet).

Samtliga forskare/författare:
Adriana Di Lorenzo Tillborg
Cecilia Jeppsson
Märtha Pastorek Gripson
Anna Lindqvist
Anna Sparrman
Cecilia Ferm Almqvist
Johan Söderman
Monica Lindgren

Pedagogik för kulturskolan
Kulturskolan är en av de främsta samhällsinstitutionerna för barns och ungas självvalda kulturella bildning. I motsats till det traditionella skolväsendet är verksamheten frivillig och det finns inga kursplaner eller andra officiella dokument som styr innehållet. Det gör att den enskilda kulturskolan har stora möjligheter att utforma sin verksamhet med utgångspunkt i lokala förutsättningar.

I boken, som bygger på aktuell forskning om kulturskolan, behandlas kulturskolans historia, frågor om inkludering och ett bredare deltagande, barns och ungas fria kulturtid, specialpedagogik och hur en kulturskola med demokratiska mål kan fungera i praktiken.