Breadcrumb

Fyra miljoner kronor till forskning om seniorers teknikanvändning

alexandra weilenmannAlexandra Weilenmann, docent i tillämpad informationsteknologi, har beviljats 4 200 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse för det treåriga forskningsprojektet ”Digitala seniorer: anpassningsbara användargränssnitt möjliggör fortsatt teknikanvändning i takt med åldrandet”.

Projektet genomförs i samverkan med forskare ifrån institutionerna tillämpad IT, data- och informationsteknik och psykologi vid Göteborgs universitet samt att RISE Interactive, SeniorNet och Myndigheten för delaktighet är involverade.

Alexandra Weilenmann forskar till vardags om användningen av mobila teknologier och sociala medier. Studierna innefattar allt från användningen av Instagram på museum till jägares användning av GPS och kommunikationsradio.

Mer om projektet
I Sverige och övriga världen har vi en växande grupp digitala seniorer – äldre personer som varit aktiva användare av informations- och kommunikationsteknik (IKT) under en längre tid. Trots att gruppen vana äldre IKT-användare ökar så har forskningen hittills fokuserat mest på att studera den grupp äldre som är nybörjare och ovana IKT-användare. Syftet med detta projekt är att istället stödja digitala seniorers möjligheter att fortsätta använda informations- och kommunikationsteknik i takt med att de åldras och upplever åldersrelaterade förluster av kognitiva och fysiska förmågor. Inom ramen för projektet kommer vi att utveckla, testa och sprida konceptet som vi kallar harmoniskt adaptiva användargränssnitt, system som kan anpassa och förenkla sig efter användarens behov och förmågor för att på så vis låta digitala seniorer fortsätta att använd IKT för att utföra de uppgifter de är vana vid. Detta kommer att ske genom en användarcentrerad designprocess i nära samarbete med digitala seniorer. Projektet genomförs i tre faser (i) studier av digitala seniorers förutsättningar, behov och vanor (ii) utveckling av prototyper för att testa konceptet med verkliga användare (iv) utvärdering och utveckling av riktlinjer och designmönster.


Kontakt
Tel: 070–303 2953
E-post: alexandra.weilenmann@ait.gu.se