Image
Containerfartyg på ett hav med is
Photo: Jean Landry/Shutterstock
Breadcrumb

Arktis – hot och möjligheter i en geopolitisk framtid

Hållbarhet & miljö

Jubileumsseminarium om Arktis – Nordens bakgård – som står inför stora förändringar. Den 6 december riktar Handelshögskolan strålkastarljuset mot sjöfart, säkerhetspolitik och polarforskning och uppmärksammar också Otto Nordenskjöld, polarforskare och Handelshögskolans förste rektor.

Seminarium
Date
6 Dec 2023
Time
14:00 - 17:30
Location
Handelshögskolan, Malmstensalen, Göteborg

De allt snabbare klimatförändringarna ritar om kartan i Arktis. Tidigare än vi anar kan den mytomspunna Nordostpassagen bli tillgänglig för kommersiell sjöfart, vilket avsevärt skulle förkorta sjövägen till och från Asien. Göteborgs hamn skulle då komma närmare de asiatiska marknaderna.

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har satt ytterligare fokus på sjövägarna i norr. Ett allt mer isolerat Ryssland ökar landets beroende av Kina, som länge har haft arktiska ambitioner.

Finland är nu fullvärdig medlem i NATO och Sverige har som bekant sökt medlemskap i NATO. Dessa båda länder och andra nordiska länder samarbetar redan i Arktisområdet kring bl.a. utveckling av nästa generations isbrytare. Få stater besitter denna unika kompetens, vilken kan få stor betydelse för NATO. Båda länderna är också ledande polarforskningsnationer.

Jubileumsseminariet den 6 december—Finlands självständighetsdag—äger rum med anledning av att Handelshögskolan vid Göteborgs universitet firar hundra år. Förste rektor 1923 var professor Otto Nordenskjöld – finskättad geograf, polarforskare och fredsaktivist.Program

13:30 Kaffe utanför Malmstensalen

14:00 Inledning och välkommen

 • Rikard Engström, Trafikverket (moderator)
 • Tomas Ries, Försvarshögskolan
  Vart är Arktis på Väg? Fyra globala trender som förvandlar nordens norra granne
 • Marie Jacobsson, fd Folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet
  Arktis och folkrätten: Problem eller möjligheter? 
 • Claes Sundmark, Göteborgs Hamn
  Northern Sea Route – hot eller möjlighet för Göteborgs hamn?

Kort paus

 • Katarina Gårdfeldt, Polarforskningssekretariatet
  Polarforskningens betydelse för att stärka Sveriges position i Arktis
 • Sten Tolgfors, landshövding och ordförande i Föreningen för Göteborgs Försvar, tidigare försvarsminister
  Reflektioner och kommentarer
 • Tomas Ries, Marie Jacobsson, Claes Sundmark, Katarina Gårdfeldt samt Johan Woxenius, Handelshögskolan
  Panelsamtal med talarna och professor vid Handelshögskolan

17:15 Avslut seminarium följt av mingel direkt utanför Malmstensalen

 

Medverkande

 • Rikard Engström, PhD Logistik, Utredare Regeringskansliet, chefsstrateg Trafikverket samt fd VD Svensk Sjöfart
 • Tomas Ries, docent i säkerhetspolitik och strategi Försvarshögskolan, fd direktör för Utrikespolitiska institutet
 • Marie Jacobsson, jur dr, docent i folkrätt, fd ambassadör och Folkrättsrådgivare vid Utrikesdepartementet, ledamot av FN:s Folkrättskommission 2007-2016
 • Claes Sundmark, Vice President Sales and Marketing Göteborgs Hamn
 • Katarina Gårdfeldt, Professor miljökemi, direktör Polarforskningssekretariatet
 • Johan Woxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik, ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA)
 • Sten Tolgfors, landshövding och ordförande i Föreningen för Göteborgs Försvar samt tidigare försvarsminister