Navigate to video: Kryptovalutor kan kopplas till samhällskriser
Video (01:42)
Kryptovalutor kan kopplas till samhällskriser
Image
Breadcrumb

Kryptovärlden - en lins in i breda samhällsdebatter

Published

Först störtdyker den, för att sedan stiga kraftigt. Prisförändringar i kryptovalutor som Bitcoin blir särskilt tydliga i finansiella kriser. Kryptovalutor öppnar upp för debatt inom flera olika samhällsfrågor, där åsikterna om dess roll kan går isär.

Flera olika perspektiv möttes av representanter från företag och myndigheter på seminariet Bitcoin, kryptovalutor och krypto på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I kryptovärlden finns flera olika motiv, aktörer och intressenter. En del menar att kryptovalutor kan fylla viktiga funktioner i ett modernt samhälle, medan andra ser det som illegitima tillgångar som är kopplade till risker.

– Vi hade representanter från det privata näringslivet som ser nya affärsmöjligheter att ta immateriella rättigheter i form av rättigheter till musik och paketera det på nya sätt med hjälp av kryptovaluta, säger Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia, som modererade seminariet tillsammans med Viktor Elliot, lektor i företagsekonomi. 

Panelen bestod av musikföretaget Zeptagram, Riksbanken, avdelningen för Informatik vid Göteborgs universitet och Finansinspektionen. 

– Vi har också fått höra hur Finansinspektionen kommer behöva ta hand om de här frågorna genom att fundera på hur en framtida reglering ska se ut och hur man tar hand om penningtvätt och kriminalitet när det kommer nya finansiella instrument, säger Oskar Broberg. 

Krypto öppnar upp för breda samtal

Frågor som bland annat diskuterades under seminariet var kryptotillgångars påverkan på klimatomställningen, det framtida betalsystemet och hur nationalstatens roll i samhället ska se ut. Och åsikterna bland publiken, representanterna från näringslivet och myndigheter, gick isär. 

– Det är detta som gör kryptoområdet så spännande, det tillåter oss att på ett öppet sätt prata om alla de här stora frågeställningarna kring något som skulle kunna innebära en förändrad framtid, men som också skulle kunna vara en teknisk hajp som blåser över, säger Viktor Elliot, lektor i företagsekonomi. 

Seminariet arrangerades av Handelshögskolan tillsammans med föreningen FinansKompetensCentrum. 

I videoklippet ovan förklarar Viktor Elliot och Oskar Broberg på vilket sätt kryptovärlden är en lins in i samtiden. 

Text och video: Simon Fredling Jack, kommunikatör.