Image
lövskog
Breadcrumb

Naturskydd i Göteborg: Rya skog som historisk konfliktyta och regionalt kulturarv

Forskningsprojekt
Active research
Project period
2020 - 2021
Project owner
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Financier
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse

Short description

Rya skog är ett naturreservat som ligger inklämt mellan industrianläggningar och vägar på Hisingen i Göteborg hamninlopp. Området erhöll skydd enligt lag 1928. Beslutet föregicks av motioner och processer vilka speglar intressekonflikter i en tid när staden genomgick snabb modernisering. Rya skog har fortsatt varit föremål för debatt och förhandlingar. Den största kontroversen i reservatets historia ägde rum mot slutet av 1950-talet i och med anläggandet av ett stort reningsverk i dess utkanter. Projektet studerar Rya skog ur naturskyddssynpunkt med särskilt fokus dels på processerna som ledde fram till beslutet 1928, dels på debatten kring Ryaverket, som i dagspressen kallades ”generationens största naturvårdsfråga”. Studien förenar infallsvinklar från idéhistoria, kulturarvsstudier och urbanekologi.