University of Gothenburg
Image
Arthur Dove, Reaching Waves, 1929. Bild ur bokens ackompanjerande bildsvit.
Breadcrumb

Sinnenas musik - En exkursion i sex satser

Ta del av ett vindlande mångvetenskapligt och musikaliskt äventyr! En undersökande seminarieserie på Jonsereds herrgård har mynnat ut i en bok som utforskar människans multisensoriska erfarenheter i samband med musik.

Vad händer när musik möter människans olika sinnen? Hur påverkas vi av musiken vi hör, och vad kan vi med sinnenas hjälp lära oss? Hur låter champagne, hur doftar Vivaldi och vad kan klanger ge för aromatiska associationer? Boken ”Sinnenas musik - en exkursion i sex satser” är en utforskning av musikens betydelse för våra sinnen och hur våra sinnen korsbefruktar varandra.

Att musik har betydelse för både kropp och själ har nog de flesta personlig erfarenhet av. Inte minst hjärnans olika funktioner påverkas av tonkonst, som motivation, uppmärksamhet, känslor, minne och språkförmåga. Ny forskning visar också att kultur i olika former kan vara skyddande mot bland annat Alzheimers sjukdom. Så vare sig du lever i allegrissimo eller i ett lugnare andante, i dur eller moll, gillar ensemblespel eller föredrar solouppträdanden, påverkas alla dina sinnen av musik kanske också på ett sätt som du inte är helt medveten om.

Textförfattare är EVA LUNDGREN, redaktör och journalist. Förord av CATHARINA DYRSSEN, professor emerita i arkitektur och designmetodik. Musik med DUO GRANMO BERG / TOBIAS GRANMO, violinist och lektor i kammarmusik, och DANIEL BERG, slagverkare, kompositör och professor i musikalisk gestaltning. Med ackompanjerande bildsvit för fortsatt utforskande av sinnenas korsbefruktning.

Omslag "Sinnenas musik"

Om seminarieserien

"Sinnenas musik" var en experimentellt undersökande seminarieserie 2016-2017 inom ramen för Rum för kammarmusik, en komplett akademisk nod som drivs av Jonsereds herrgård Göteborgs universitet i samverkan med Högskolan för scen och musik. 

frimärke, partitur
Stamp music i kollektionen Musikaliska Akademien 200 år. Bild ur bokens ackompanjerande bildsvit.