Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Kammarmusikstudenter på cello och violin
Foto: Håkan Berg
Länkstig

Rum för kammarmusik

Seminarier - konserter - konstnärlig forskning - experimentverkstäder. Välkommen till Rum för kammarmusik som drivs i samverkan med Högskolan för scen och musik.

Om Rum för kammarmusik

Rum för kammarmusik tar fasta på den kammarmusikaliska miljö som Jonsereds herrgårdsbyggnad erbjuder.  I konceptet ingår konserter, musikaliska experimentverkstäder och seminarier tillsammans med forskare, lektorer och musikstudenter från Göteborgs universitet och från världens alla hörn. Till konceptet hör också en stipendiefinansierad sommarkurs i kammarmusikaliskt ensemblespel, som Jonsereds herrgård anordnar.

Video (1:23)
Daniel Berg, professor i musikalisk gestaltning och aktiv vid Rum för kammarmusik

Konsertuppehåll under pågående pandemi

Med anledning av rådande pandemiläge har Rum för kammarmusik uppehåll för sin publika verksamhet i Jonsered i väntan på lättade restriktioner 2021.

Video (15:46)
"Musik och effekt" med Maria Bania, professor i musikalisk gestaltning

Maria Bania planerar för konstnärlig forskning och konsert på Jonsereds herrgård

Maria Bania, professor i musikalisk gestaltning vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, planerar för konstnärlig forskning på plats på Jonsereds herrgård. Detta för att tillsammans med internationella forskare och musiker dra nytta av dess kammarmusikaliska miljö. Inom ramarna för satsningen planeras en publik konsert den 1 juni där musikerna bjuder på  erfarenheter ur sin forskning. 

Synen på känslors roll i musik och på vad musikaliskt uttryck är har förändrats genom århundradena. Vi framför ofta musik som komponerades i perioder och kulturer med olika syn på musikaliskt uttryck. Så vad vet vi om musikers sätt att arbeta med känslor och uttryck för ungefär 250 år sedan? Och vad kan vi lära oss om vi idag försöker göra likadant?

Maria Bania leder ett forskningsprojekt som är finansierad av Vetenskapsrådet och som undersöker hur musiker under 1700-talet och tidigt 1800-tal arbetade med, och förhöll sig till musikaliskt uttryck, fantasi och inlevelse i musikaliska framföranden. Forskningsprojektet utforskar också hur vi kan göra och hur vi kan arbeta med dessa praktikerna och hur de estetiska förhållningssätten och praktikerna kan samverka hos både lyssnare och musiker i ett framförande.

Video (3:37)
Duo Granmo/Berg på Jonsereds herrgård
Foto: Håkan Berg
Instrument och musikstudenter på Jonsereds herrgård