Image
Ordboksportalen svenska.se
Photo: www.svenska.se
Breadcrumb

Betydelse av ordet snippa avgörande i rättsfall

I media uppmärksammas nu hovrättens frikännande av en man som i tingsrätten dömdes för våldtäkt mot barn. Hovrätten var osäker på betydelsen av ordet ”snippa” och tog därför Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) till hjälp. Men vad barn lägger i ett ords betydelse speglas inte nödvändigtvis i ordböckerna, menar redaktörerna.

Image
Emma Sköldberg
Emma Sköldberg, professor i svenska språket

Flickan berättade att mannens finger var inne i hennes snippa och hovrätten blev osäker på vad det betydde. Därför slog de upp ordet snippa i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) och ordets beskrivning bidrog till att mannen friades.

- Ordet snippa är framför allt vardagligt och i SO förklaras det som ”det yttre kvinnliga könsorganet”. Det kan jämföras med hur ordet beskrivs i Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som är ”kvinnans könsorgan”, säger Emma Sköldberg som är professor i svenska språket och huvudredaktör för SO.

De två betydelsebeskrivningarna speglar att språkanvändarna är inte helt överens om vad som ingår i ordet snippa – om ordet gäller både de inre och yttre delarna av kvinnans könsorgan.

- Innehållet i de två ordböckerna baseras framför allt på skriven text – skriven av vuxna. Vad barn lägger in i ordens betydelse framkommer därför inte nödvändigtvis, säger Emma Sköldberg.

Ordet har använts i allmänspråket i åtminstone ett par decennier och för barn är snippa numera fullt naturligt. Både barn och vuxna använder ordet i sammanhang som ”bebisar kommer ut ur mammans snippa” när man ska förklara för barn hur bebisar föds. I det exemplet innefattar snippa också exempelvis livmodern och slidan.

Orden i SO och SAOL har beskrivits vid olika tidpunkter

SO innehåller ca 65 000 uppslagsord, medan SAOL innehåller ca 126 000 uppslagsord.

Definitionerna av orden ska återge flera generationers användning av språket. Beskrivningarna är inte fullständigt exakta och dessutom kan ordens betydelse förändras över tid. Ett och samma ord kan också ha delvis olika innebörd för olika personer.

- I SAOL finns det ibland mycket kortfattade betydelseangivelser, medan SO har lite mer utförliga beskrivningar. Ibland stämmer dessa inte helt överens, bland annat för att ordböckerna inte är publicerade vid samma tidpunkt. Ett och samma ord kan ha beskrivits med flera års mellanrum i de två verken, säger Emma Sköldberg.

Arbetet med SO och SAOL sker vid Göteborgs universitet där ordboksredaktionen ständigt reviderar böckernas innehåll. Beskrivningarna av ordet snippa ska ses över inför kommande uppdateringar.

 

Text: Karin Wenzelberg

 

Kontakt: Emma Sköldberg, professor i svenska språket: emma.skoldberg@svenska.gu.se  
Karin Wenzelberg, kommunikatör: karin.wenzelberg@svenska.gu.se, 076-618 45 32

Ordboksportalen svenska.se

Svensk ordbok och Svenska Akademiens ordlista finns bland annat som gratis appar och i ordboksportalen Svenska.se: www.svenska.se