Image
Foto av bokens omslag
Edited By Sara Landström, Pär Anders Granhag, Peter J. van Koppen ISBN 9781032311944 Published November 11, 2022 by Routledge 182 Pages 2 B/W Illustrations
Photo: Sara Landström
Breadcrumb

Bok om rättspsykologi

Published

The Future of Forensic Psychology: Core Topics and Emerging Trends erbjuder en insiktsfull sammanfattning av den senaste forskningen inom området rättspsykologi.

Boken är skriven av 18 författare från det internationellt erkända doktorandprogrammet House of Legal Psychology som på ett lättillgängligt sätt beskriver såväl klassiska ämnen inom forskningsområdet, så som vittnespsykologi, intervju- och förhörsmetodologi, och rättsligt beslutsfattande som nyare spännande utvecklingar inom fältet så som trovärdighetsbedömningar i asylsammanhang, alibiforskning och tvärkulturella förhörsmetoder.

Mer om boken