Image
tänt ljus
Photo: Unsplash
Breadcrumb

Till minne: Fannie Gaston-Johansson

Professor Fannie Gaston-Johansson, tidigare medarbetare vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa har gått bort i en ålder av 84 år. Fannie dog i sitt hem 7 januari i år omgiven av hela sin familj efter en tids sjukdom.

Image
porträtt Fannie gaston johansson
Fannie Gaston-Johansson
Photo: Johns Hopkins University

”Fannie har betytt väldigt mycket för uppbyggnaden av omvårdnad som både praktik och teori för Göteborgs universitet och Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Det var bland annat till stor del tack vare Fannie som vi fick en vårdvetenskaplig institution och  fakultet inom Sahlgrenska akademin och kunde bygga upp en stark forskarutbildning ” säger professor Karin Ahlberg, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Pionjär inom vårdvetenskap

Fannie Gaston-Johansson var en internationellt välrenommerad forskare och utbildare inom vårdvetenskap. Hon var även den första afro-amerikanska kvinnan som erhöll en professur vid det prestigefyllda Johns Hopkinsuniversitetet i Baltimore.  Hon forskade bland annat på vård i livets slutskede med tonvikt på strategier för att hantera smärta och andra symtom hos patienter med cancer och terminala eller kroniska sjukdomar.

Fannie Gaston-Johansson föddes 1938 i Hickory, North Carolina i USA. År 1959 tog hon sin sjuksköterskeexamen vid Winston-Salem State University följt av en masterexamen med inriktning mot medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk omvårdnad vid University of California, San Francisco år 1963.

Lade grunden till forskarutbildning för sjuksköterskor

Efter att ha tillbringat en utbytesperiod i Uppsala hamnade hon några år senare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. 1977 anslöt hon till dåvarande vårdhögskolan i Annedal innan hon disputerade vid Göteborgs universitet år 1985 med en avhandling som lade grunden till den framgångsrika omvårdnadsforskning hon sedan ledde både i Sverige och USA.

Fannie återvände sedan till USA och blev professor vid Johns Hopkins universitetet innan hon åter valde att verka vid Göteborgs universitet, först som gästprofessor år 1999, innan hon följande år blev professor. Fannie Gaston-Johansson var med och skapade forskarutbildningen i vårdvetenskap vid Göteborgs universitet och var dekan vid den dåvarande vårdvetenskapliga fakulteten från 2001 till 2005 Hon hade därefter forskningssamarbeten med flera av sina forna doktorander och var också vetenskaplig rådgivare vid Centrum för personcentrerad vård, GPCC.

Inger Ekman, seniorprofessor och tidigare centrumföreståndare för GPCC, beskriver Fannie Gaston-Johansson som en framstående kollega. ”Vi samarbetade mycket intensivt, inte minst i utvecklingen av forskarutbildningen. Jag var prefekt vid tiden hon var dekan.  Hon var en imponerande och mycket stark person. En förebild som kvinna, sjuksköterska och forskare”.

Hon var en imponerande och mycket stark person. En förebild som kvinna, sjuksköterska och forskare

På Institutionen för vårdvetenskap minns vi en exceptionellt betydelsefull och uppskattad kollega med en enastående karriär.