Image
Sara är arbetsterapeut och har inriktat sig inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Hon arbetar idag på Kompetenscenter Hisingen med att stötta individer till en hållbar sysselsättning.
Breadcrumb

Att vara arbetsterapeut – möt våra tidigare studenter

Som arbetsterapeut finns det många olika inriktningar som man kan arbeta med. Här får du möta tre av våra alumner – Elise, Sara och Sebastian – som nu arbetar i olika typer av verksamheter: strokevårdsavdelning på sjukhus, arbetslivsinriktad rehabilitering i kommunal verksamhet och rehabilitering inom primärvården.

 ...det allra bästa med mitt jobb är mötet med människor – där jag tillsammans med individen skapar förutsättningar för hen att kunna nå ett hållbart arbetsliv

Sara Eriksson

Elise Hansson

Elise Hansson tog arbetsterapeutexamen 2021 och arbetar nu på en strokeavdelning i Göteborg. Hon har alltid vetat att hon ville jobba med något inom vård och ångrar inte att det blev just arbetsterapeutprogrammet.

Elise trivdes mycket bra på utbildningen – med såväl innehållet som kurskamraterna och lärarna:

– Vi hade en god sammanhållning i klassen vilket gjorde studietiden rolig. Och lärarna var lyhörda, de tog till sig feedback från oss studenter, vilket gjorde att jag kände mig delaktig i lärprocessen, säger Elise.

Att vara arbetsterapeut handlar mycket om problemlösning. Det är också ett brett område, man kan arbeta med människor i olika åldrar och livssituationer och det finns flera spännande inriktningar.

Idag jobbar Elise med strokepatienter på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. På strokeavdelningen arbetar hon i team med läkare, omvårdnadspersonal, logopeder och fysioterapeuter.

Hennes arbetsuppgifter är mycket varierade. Hon arbetar bland annat med aktivitetsträning, bedömning av kognition och aktivitetsförmåga, utprovning och anpassning av hjälpmedel samt planering med team och anhöriga.

– Det bästa med mitt jobb är att jag får arbeta i team och att jag kan vara flexibel med min planering. Eftersom patienterna är inlagda på avdelningen har jag flera chanser att träffa dem och följa upp under dagen.

– Under utbildningen fick jag grunden för mina arbetsterapeutiska kunskaper och nu fortsätter jag lära mig otroligt mycket genom erfarenhet. Inom varje verksamhet så lär man sig det som är relevanta kunskaper för just den arbetsplatsen – och det finns många olika inriktningar man kan arbeta med.

Elise Hansson, porträttfoto
Elise Hansson

Elise Hansson

Utbildning: Arbetsterapeutprogrammet
Examensår: 2021
Anställning: Strokevårdsenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sara Eriksson

Sara är arbetsterapeut och har inriktat sig inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Hon arbetar idag på Kompetenscenter Hisingen med att stötta individer till en hållbar sysselsättning – arbete eller studier.

Kartläggningar och arbetsplatsbesök

En stor del av Saras arbete handlar om att driva processen inför att en deltagare ska påbörja arbetsträning. Hon kartlägger personens resurser och begränsningar för att kunna avgöra vilka anpassningar som kommer att behövas på en framtida arbetsträningsplats.

Kartläggningarna består oftast av intervjuer och så kallad aktivitetsbaserad bedömning. Ett exempel på aktivitet som individen kan få göra är att sortera post. Under uppgiften observerar Sara och bedömer bland annat individens förmåga till koncentration, möjlighet att förstå instruktioner och eventuella fysiska begränsningar.

Sara besöker även de personer som redan påbörjat en arbetsträning. Hon ser över arbetsplatsen och säkerställer att de anpassningar som gjorts fungerar. Ibland behöver hon justera rekommendationerna eller utveckla anpassningarna för att arbetsträningen ska fungera optimalt.

Målgruppen

Personerna Sara träffar kommer till Kompetenscentrum via socialtjänsten. Det är personer som har bidrag men som behöver hjälp att komma ut i självförsörjning, genom arbete eller studier.

De begränsningar som personerna har kan se olika ut. Det kan vara både fysiska och/eller kognitiva svårigheter som gör att de behöver anpassningar för att kunna arbeta eller studera. Det kan även handla om att de behöver få stöd från arbetsterapeut med att få sin vardag att fungera. En fungerande vardag är en förutsättning för att kunna komma ut i sysselsättning. Sara håller därför även i grupper tillsammans med sina arbetsterapeutkollegor. Där går de tillsammans med deltagarna igenom sådant som aktivitetsbalans, dygnsrytm osv.

–  Vissa har till exempel problem med smärta, då hjälper jag till med råd om hur de kan anpassa sin arbetsposition. Till exempel att variera mellan sittande och stående. Det är också viktigt att anpassa själva arbetsuppgiften utifrån personens behov så att arbetsmiljön fungerar, berättar Sara och fortsätter:

–  För personer med en kognitiv nedsättning eller neuropsykiatrisk diagnos kan det i stället handla om att anpassa instruktionerna till arbetsuppgifterna. Någon kan behöva skriftliga instruktioner i punktform, medan en annan behöver informationen muntligt till exempel.

Varierat och utvecklande

Sara uppskattar variationen i jobbet och att hennes kompetens tas tillvara för en viktig målgrupp. Hon berättar att en av de bästa sakerna med hennes jobb är att hon arbetar tillsammans med andra yrkesgrupper, de lär sig av varandra och får ta del av varandras perspektiv och kunskaper.

– … och det allra bästa med mitt jobb är mötet med människor – där jag tillsammans med individen skapar förutsättningar för hen att kunna nå ett hållbart arbetsliv, säger Sara.

Sara Eriksson, porträttfoto
Sara Eriksson

Sara Eriksson

Utbildning: Arbetsterapeutprogrammet
Examensår: 2020
Arbetsplats: Arbetsterapeut på Kompetenscentrum Hisingen, Göteborgs stad.
Inriktning: Arbetslivsinriktad rehabilitering

händer som bläddrar i papper
Semi-strukturerad intervju är en typ av kartläggningsmetod. Här använder Sara frågeformuläret DOA – Dialog om arbetsförmåga.
person som sorterar papper till dokumenthållare
Sara visar exempel på en aktivitet som deltagarna kan få göra i kartläggningsprocessen.

Sebastian Liljemark

Sebastian arbetar på en rehabmottagning inom primärvården i Göteborg. Han har ett varierande arbete där han träffar patienter i alla åldrar.

En typisk arbetsdag

Sebastian träffar patienter som har bokat tid hos honom via webben eller via telefon till receptionen. Patienterna söker hjälp för bland annat handbesvär, stress, sömnsvårigheter och problem med att få struktur i vardagen. Det kan också handla om personer som har behov av hjälpmedel och anpassning av sin bostad.

– Varje dag är det 1–2 nybesök och några återbesök. Några gånger i veckan gör jag också hembesök och ett par gånger per termin håller jag i artrosskola (BOA-skola), berättar Sebastian.

Meningsfullt och kreativt

Det bästa med yrket tycker Sebastian är att han på ett tydligt och meningsfullt sätt kan hjälpa människor till en mer fungerande vardag.

– Ibland krävs en ganska enkel insats för att göra en stor förändring i en människas vardag som kan leda till ökad självständighet. Man får ofta en direkt och positiv respons från patienterna, vilket ger energi och motivation till att fortsätta hjälpa fler. 

– Jag tycker också om att jag får vara kreativ, hitta lösningar på problem och att försöka luska och reda ut vad problemet är eller var problemet ligger och därefter kunna göra rätt åtgärd. Det är en härlig känsla att lyckas med det, säger Sebastian. 

Vad tycker du man bör känna till om man funderar att på att läsa till arbetsterapeut?

– Att det är ett yrke som faktiskt gör stor skillnad för människor i deras vardagliga liv. Man har oftast ett varierande arbete med en stor och bred arbetsmarknad, berättar Sebastian och fortsätter:

– Yrket innebär mycket möten med människor, ibland i väldigt utsatta situationer, men där du som arbetsterapeut ofta kan göra livet lite bättre och enklare för någon – och i och med det kan du få mycket beröm och positiv feedback. Det är inte i alla yrken man får det! 

Porträttfoto Sebastian
Photo: Privat

Sebastian Liljemark

Utbildning: Arbetsterapeutprogrammet
Examensår: 2016
Anställning: Majorna rehabmottagning, primärvården
Inriktning/specialintresse: Handrehab

TEXT & FOTO: JOSEFIN BERGENHOLTZ