Image
Alumn Stina Ekberg står bredvid en häst, framför en kyrka, foto.
Stina Ekberg ute på en inventering inför en uppdatering av kulturmiljöprogrammet i Svenljunga kommun.
Photo: Mikael Hammerman
Breadcrumb

Fakta

Namn: Stina Ekberg
Ålder: 38 år
Jobb: Bebyggelseantikvarie på Norconsults kulturmiljöavdelning i Göteborg.
Utbildning: Bebyggelseantikvariskt program (examen 2016) och masterprogrammet i kulturvård (examen 2018).
Uppsatser: Kandidatuppsats: (Post)industriområden Industrins kulturmiljöer i. Den ideala staden - Med fokus på Götaverken i Göteborg. Masteruppsats: Kulturmiljöarbete - ansvar i förändring