Breadcrumb

Lotta Vahlne Westerhäll

Professor Emerita

Department of
Law
Visiting address
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postal address
Box 650
40530 Göteborg

About Lotta Vahlne Westerhäll

Lotta Vahlne Westerhäll is a professor in Public Law, focusing on Social Law. She has conducted research in the Swedish and EU Social Insurance Law, Medical Law and the regulation of social services.

On other web sites

Research areas

  • Public Law, Social Law
  • Social Law

Teaching areas

  • Public Law
  • Social Law

Selected publications

Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormerVahlne Westerhäll, LottaNordisk socialrättslig tidskrift, :5-6, 2012

Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen : styrning, legitimitet och bevisningVahlne Westerhäll, Lotta, Thorpenberg, Stefan, Jonasson, Magnus

Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000Vahlne Westerhäll, LottaNorstedts Juridik, 2003

Folkrättens påverkan på svensk förvaltningsrätt – ett idéhistoriskt perspektivVahlne Westerhäll, LottaFolkrätten i svensk rätt, red. Stern & Österdahl, Stockholm : Liber, 251 – 275, 2012