Breadcrumb

Gunnar Bergh

Professor Emeritus

Department of Languages and Literatures
Telephone
Visiting address
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postal address
Box 200
40530 Göteborg

About Gunnar Bergh

Publications 1986-2009

1986: The Neuropsychological Status of Swedish-English Subsidiary Bilinguals. Gothenburg Studies in English 61. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

1988: "Vad händer i hjärnan när vi lär oss engelska?" Forskningens Frukter. Göteborg: Humanistiska utbildnings- och forskningsnämnden, Göteborgs universitet, 78-83.

1989: "Bilingual lateralization: A methodological evaluation." Investigaciones Psicológicas 7:79-93.

1992: "Eponymer i engelskan." ASLA Information 18:16-26.

1992: Recension av Alan Bell’s The Language of the News Media (1991). Moderna Språk 86/2:190-192.

1994: (& Aimo Seppänen) "Subject extraction in English: The use of the that-complementizer." I Francisco Fernández, Miguel Fuster & Juan José Calvo (red.) English Historical Linguistics: Papers from the 7th International Conference on English Historical Linguistics. Amsterdam: Benjamins, 131-143.

1995: "Frisbee – ordbildning i flygande fläng." Språkvård 3:17-20. (Publicerad även 1996 i FrisbeeLagan 21/2:22-23.)

1996: (Aimo Seppänen &) "Subject extraction in English: some problems of interpretation." Studia Anglica Posnaniensa 30:45-67.

1996: Recension av Douglas Anderson’s Contemporary Sports Reporting (1994). Moderna Språk 90/1:110-112.

1996: Kejsare, Huliganer och Pappenheimare: En Utflykt bland Ord och Uttryck Bildade på Personnamn. Första utgåvan. Stockholm: Carlssons.

1996:Clintonery – ett ord för moralism?” Göteborgs-Posten, 3/3.

1997: "Extractions in English: A stylostatistic account of the Early and Late Modern English periods." I Gerd Björhovde, & Göril Rogne (red.) Proceedings from the Sixth Nordic Conference for English Studies. Department of English, University of Tromsö, 241-264.

1997: (& David Mighetto) "The Hyperlanguage Project: A work-in-progress report." I Tomasz Müldner & Thomas Reeves (red.) Educational Multimedia/Hypermedia and Telecommunications 1997. Vol. II. Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, 1134-1135.

1997: "Vacuous extraposition from object in English." Studia Neophilologica 69:37-41.

1997: "Varför är bilen inte bara blå?" Språkvård 1:8-15.

1998: (& Aimo Seppänen, Joe Trotta) "Language corpora and the Internet: A joint linguistic resource." I Antoinette Renouf (red.) Explorations in Corpus Linguistics. Amsterdam: Rodopi, 41-54.

1998: "Double prepositions in English." I Jacek Fisiak & Marcin Krygier (red.) Advances in English Historical Linguistics. Berlin: Mouton, 1-13.

1999: "Designing a web-based language learning system." I Sanna-Kaisa Tanskanen & Brita Wårvik (red.) Proceedings from the 7th Nordic Conference on English Studies. Turku: Anglicana Turkuensia, 373-384.

1999: Kejsare, Huliganer och Pappenheimare: En Utflykt bland Ord och Uttryck Bildade på Personnamn. Andra utgåvan. Stockholm: Carlssons.

2000: "Evaluating EFLL software for English." Lingua 1:36-39.

2000: (& Aimo Seppänen) "Preposition stranding with wh-relatives: A historical survey." English Language and Linguistics 4:295-316.

2001: "Elaborating elemental etymology." I Karin Aijmer (red.) A Wealth of English. Studies in Honour of Göran Kjellmer. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 131-153.

2001: "The Internet as a foreign language learning resource." I Wendy Fowler & Joachim Hasebrook (red.) Proceedings of WebNet 2001 – World Conference on the WWW and Internet. Norfolk, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, 68-70.

2002: "Is there a future for ICT in early foreign language learning?" Moderna Språk, XCVI:1, 31-34.

2002: (Peter Starren &). Vreemdetalenonderwijs en Informatietechnologie. Bussum, NL: Coutinho

2003: ”Frillesåsmärket – myt eller verklighet?” I Tryggve Carlsson (red.) Oförtrutet. Bildade Yttringar från Tjugo Års Bokutgivning. Stockholm: Carlssons, 61-62.

2004: Recension av Anders Steinvall's English Colour Terms in Context (2002). Moderna Språk 98/1:109-113.

2004: (Sölve Ohlander &) “Taliban – a rogue word in present-day English grammar.” English Studies 85:206-229.

2004: (& Jennifer Herriman, Mats Mobärg) (red.) An International Master of Syntax and Semantics. Papers Presented to Aimo Seppänen on the Occasion of His 75th Birthday. Gothenburg Studies in English 88. Gothenburg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

2005: ”Min(d)ing English language data on the Web: what can Google tell us? ICAME Journal 29:25-46.

2007: “The semiosis of colour terminology: a case study of Swedish car colour names.” I Robert MacLaury, Galina Paramei & Don Dedrick (red.) Anthropology of Colour: Interdisciplinary Multilevel Modeling. Amsterdam: John Benjamins, 337-345.

2007: (& Britt-Louise Gunnarsson, Lars Hallén, Ingemund Hägg) “En svensk magister håller.” Uppsala Nya Tidning, 2/4.

2008: Recension av Marianne Hundt, Nadja Nesselhauf & Carolin Biewer’s (red.) Corpus Linguistics and the Web (2007). ICAME Journal 32:252-260.

2008: (& Eros Zanchetta) “Web linguistics.” I Anke Lüdeling & Merja Kytö (red.) Corpus Linguistics: An International Handbook. Berlin: Mouton de Gruyter, 309-327.

2009: Recension av Karin Aijmer (red.) Corpora and Language Teaching (2009). Moderna Språk 2:60-67