Breadcrumb

Tova Bennet

Researcher

Department of Psychiatry and
Neurochemistry
Visiting address
Rågårdsvägen 5, Enhet CELAM, Hus 1
SU Rättspsykiatri Gunnilse
Postal address
Centrum för etik, juridik och mental hälsa Rågården
Hus 1, SU-Östra sjukhuset 416 85 Göteborg