Länkstig

Fysisk kapacitet och träning inom fysioterapeutisk hjärtrehabilitering

Kurs
FYS030
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20460
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som fysioterapeut som skall arbeta/arbetar med fysisk träning inom teambaserad hjärtrehabilitering av patienter med hjärt-kärlsjukdom inom specialiserad öppenvård eller primärvård. Kursen innefattar patofysiologi avseende hjärt- och kärlsjukdom i allmänhet med specifik fördjupning inom ischemisk hjärtsjukdom och kronisk hjärtsvikt.

Vidare fördjupning inom arbetsfysiologi inklusive EKG-tolkning vid arbets-EKG, farmakologi och träningslära inom fysisk träning av patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Kursen kommer också att belysa riskbedömning av patient inför start av fysisk träning samt kompetenskrav hos fysioterapeut, läkare och utrustning i den lokal där fysisk träning inom hjärtrehabilitering skall bedrivas. Beteendemedicinska och genetiska aspekter på effekt av fysisk träning inom hjärtrehabilitering kommer också att belysas.

Följande dagar är schemalagda på ZOOM klockan 08.00 - 16.45.

V 5, onsdag - fredag,1-3 februari.
V 10, onsdag - torsdag 8 - 9 mars.
V 16, onsdag - fredag 19 - 21 april.

Tillkommer gör obligatoriskt tillfälle för praktisk färdighet vid validerad hjärtrehabiliteringsklinik på olika platser i Sverige.

Skriftlig tentamen sker i Göteborg på onsdagen den 25 maj 2023 kl 15-19.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fysioterapeutexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete om 15 hp på grundnivå ska ingå).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.