Länkstig

Kvinnors hälsa och fysioterapi med fördjupning inom gynekologi, obstetrik och urologi

Kurs
FYS048
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10460
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursens syftar till att du ska tillägna dig fördjupade kunskaper inom fysioterapi och kvinnors hälsa. Kursens innehåll fokuserar på symtom och diagnoser inom gynekologi, obstetrik och urologi med relevans för interventioner i fysioterapeutisk praxis. Som exempel kan nämnas tillstånd såsom bäcken-och ryggsmärta, läckagebesvär, bäckenbottensmärta, framfall, endometrios och klimakteriebesvär.

Att vara gravid och träna utifrån givna förutsättningar kommer också att fokuseras. Du kommer att få möjlighet till fördjupad kunskap och färdighet att kritiskt analysera och värdera grundläggande bedömningar och interventioner samt förstå dess teoretiska förklaringsmodeller. Praktisk träning i bäckenbottenundersökning ingår.
Kursen kan ingå i magister/masterexamen i fysioterapi.
Kursen ges på distans med ett kursmoment på kampus. Kursens arbetsformer innefattar studiegruppsarbete, seminarier, föreläsningar samt skriftlig och muntlig examination i grupp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs sjukgymnastexamen 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå)

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens arbetsformer innefattar studiegruppsarbete, seminarier, föreläsningar samt skriftlig och muntlig examination i grupp.