Länkstig

Självständigt arbete för masterexamen i fysioterapi

Kurs
FYS044
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
12%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10455
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen ger fördjupad färdighet i att självständigt planera, genomföra, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete i fysioterapi, samt att granska, värdera och diskutera vetenskaplig och klinisk relevans av forskning i fysioterapi.

Självständigt arbete 30 hp, alternativt 15 hp magister och 15 hp master, är obligatorisk i masterexamen i fysioterapi.

Preliminär schema:

Ti 29/8 Föreläsning på campus och zoom 8.15-16.00
Ti 19/8 Seminarium via zoom 08.00-17.00
Ti 17/10 Seminarium via zoom 08.00-17.00
On 15/11 Seminarium via zoom 08.00-17.00
Ti 12/12 Seminarium via zoom 08.00-17.00

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fysioterepeut-/sjukgymnastexamen om 180 högskolepoäng (motsvarande kandidatexamen, examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå), självständigt arbete inom huvudområdet fysioterapi, 15 hp på avancerad nivå, kursen Ämnesfördjupning i Fysioterapi avancerad nivå, 15 hp samt vetenskaplig metod, avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.