Länkstig

Fysioterapi - neurologisk rehabilitering efter stroke I - Teori och modeller

Kurs
FYS061
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10456
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger fördjupning i teori och modeller avseende nervsystemets plasticitet, sensomotoriska, kognitiva, emotionella följder och implikationer inom rehabilitering efter stroke. Kursinnehållet baseras på ett uppgiftsorienterat synsätt där interaktion mellan individ, miljö och aktivitet fördjupas utifrån systemteoretiskt perspektiv. Kursens ges i samverkan med arbetsterapeutprogrammet. Kursen kan ingå i magister-/masterexamen i fysioterapi. Kursen är obligatorisk för antagning till FYS062 Fysioterapi - neurologisk rehabilitering vid stroke II - Bedömning och intervention 7,5hp, som planeras gå VT24.

Preliminärt schema:

V.36 Må 4- On 6/9, de två första dagarna är på campus och den tredje dagen 6/9 är det eget arbete med studieuppgifter.

V.41 Må 9- On 11/10 på distans
V.46 Må 13- On 15/11 på distans
V.51 Må 18- Ti 19/12 på distans

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Fysioterapeutexamen/sjukgymnastexamen, 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå)

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.