Göteborgs universitet
Bild
Studerande
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Erbjud en fältstudieplats

Fältstudier genomförs av såväl studenter på socionomprogrammets tredje termin som internationella studenter på masternivå. Syftet är att studenterna ska få en bild av hur socialt arbete kan se ut i Sverige.

Så genomförs fältstudier på socionomprogrammet

Utifrån en frågeställning kopplad till er verksamhet skriver studenterna en akademisk rapport. Studenterna samarbetar i par när de genomför sina fältstudier, varför en fältplats innefattar mottagandet av två studenter.

Vecka 1

Studenterna får en beskrivning av verksamheten och en inblick i arbetet. Studenterna får också vara med på möten och delta i den dagliga verksamheten när detta är möjligt.

Vecka 2

Studenterna samlar in material till sin B-uppsats, till exempel genom intervjuer.

Mellan den första och andra veckan har studenterna undervisning i vetenskapsteori och handledning på sitt uppsatsarbete. Efter den andra veckan fortsätter handledningen av uppsatsen och i slutet av terminen förväntas B-uppsatsen vara klar. Verksamheten kommer då att få ett exemplar av uppsatsen. Många fältstudieplatser återkommer termin efter termin då man har funnit uppsatserna användbara för verksamhetens utveckling. 

Erbjud fältstudieplats åt våra socionomstudenter

Anmälan för vårterminen 2022 är stängd. Anmälan för höstterminen 2022 öppnar efter sommaren.

Internationella masterstudenter

Fältstudierna för våra internationella masterstudenter genomförs varje vårtermin under 4-5 veckor. Det främsta syftet med fältstudierna är att de internationella studenterna, och därför huvudsakligen engelskspråkiga, ska få en bild av hur socialt arbete kan se ut i Sverige. Studenterna har i uppgift att skriva en akademisk rapport utifrån en frågeställning kopplad till er verksamhet.

Erbjud fältstudieplats åt våra internationella masterstudenter

Anmälan för vårterminen 2022 är stängd. Anmälan för vårterminen 2023 öppnar i februari 2023. 

Kontakt  

För mer information är ni välkomna att kontakta oss via faltstudier@socwork.gu.se