Göteborgs universitet
Bild
Studerande
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Erbjud en fältstudieplats

Fältstudier genomförs av såväl studenter på socionomprogrammets tredje termin som internationella studenter på masternivå. Syftet är att studenterna ska få en bild av hur socialt arbete kan se ut i Sverige.

Fältstudier på socionomprogrammet

Utifrån en frågeställning kopplad till er verksamhet skriver studenterna en akademisk rapport. Studenterna samarbetar i par när de genomför sina fältstudier, därför behöver en fältplats kunna ta emot två studenter.

Vecka 1
Studenterna får en beskrivning av verksamheten och en inblick i arbetet. Studenterna får också vara med på möten och delta i den dagliga verksamheten när detta är möjligt.

Vecka 2
Studenterna samlar in material till sin B-uppsats, till exempel genom intervjuer.

Mellan den första och andra veckan har studenterna undervisning i vetenskapsteori och handledning på sitt uppsatsarbete. Efter den andra veckan fortsätter handledningen av uppsatsen och i slutet av terminen förväntas B-uppsatsen vara klar. Verksamheten kommer då att få ett exemplar av uppsatsen. Många fältstudieplatser återkommer termin efter termin då man har funnit uppsatserna användbara för verksamhetens utveckling. 

Erbjud fältstudieplats åt våra socionomstudenter

Anmälan för höstterminen 2022 är stängd. Anmälan för vårterminen 2023 öppnar i februari 2023.

Fältstudier för internationella masterstudenter

Vi erbjuder även fältstudier för våra internationella masterstudenter under varje vår- och hösttermin. Under våren är det en period på 4–5 veckor och på hösten under 6 veckor, där studenterna är på plats hos er ett par dagar i veckan. Fältstudier görs oftast i par på en arbetsplats. Det främsta syftet med fältstudierna är att de ska få en bild av hur socialt arbete kan se ut i Sverige. Bra att komma ihåg är att de flesta internationella studenterna inte pratar svenska utan huvudsakligen är engelskspråkiga. 

Studenterna kommer även få en uppgift under perioden att skriva en akademisk rapport utifrån en frågeställning kopplad till er verksamhet.

Erbjud fältstudieplats åt våra internationella masterstudenter

Då det inte förväntas att studenterna ska utföra socialt arbete gör att de med fördel kan besöka olika typer arbetsplatser och verksamheter.

Som verksamhet får ni möjlighet till ett spännande utbyte av erfarenheter och kunskaper tillsammans med internationella studenter inom socialt arbete.

Anmälan för höstterminen

Anmälan av arbetsplats som fältstudieplats till masterstudenter från MFAMILY för hösten 2022 stängdes den 26 augusti.

Anmälan för vårterminen

Anmälan till fältstudieplats för våren 2023 öppnar i februari 2023. 

Kontakt  

För mer information är ni välkomna att kontakta oss via faltstudier@socwork.gu.se