Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Studerande
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Erbjud en fältstudieplats

Under termin 3 på socionomprogrammet genomför våra studenter fältstudier. Syftet är att studenten ska få en bild av hur socialt arbete kan se ut i Sverige. Vill du samarbeta med oss och erbjuda en fältstudieplats? Utifrån en frågeställning kopplad till er verksamhet skriver studenten en akademisk rapport.

Så genomförs fältstudier

Vecka 1

Studenten får en beskrivning av verksamheten och en inblick i arbetet. Studenten får också vara med på möten och delta i den dagliga verksamheten när detta är möjligt.

Vecka 2

Studenten samlar in material till sin B-uppsats, till exempel genom intervjuer.

Mellan den första och andra veckan har studenten undervisning i vetenskapsteori och handledning på sitt uppsatsarbete. Efter den andra veckan fortsätter handledningen av uppsatsen och i slutet av terminen förväntas B-uppsatsen vara klar. Verksamheten kommer då att få ett exemplar av uppsatsen. Många fältstudieplatser återkommer termin efter termin då man har funnit uppsatserna användbara för verksamhetens utveckling. 

Erbjud en fältstudieplats

Fältstudieplatser för höstterminen 2021 är fyllda. Vi återkommer med information om att erbjuda fältstudieplats under vårterminen 2022. 

Kontakt  

För mer information är ni välkomna att kontakta oss via faltstudier@socwork.gu.se