Länkstig

Peter Johnsen

Utbildningssamordnare

Avdelningen för filosofi och
logik
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C522
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Peter Johnsen

Utbildningssamordnare

Jag är utbildningssamordnare och studievägledare med ansvar för filosofi, logik och institutionens kurser på Ämneslärarprogrammet. Som utbildningssamordnare planerar, bemannar och schemalägger jag våra kurser i logik samt praktisk och teoretisk filosofi.

Forskning

Jag har varit delaktig i två forskningsprojekt på GU, dels det av vetenskapsrådet finansierade projektet Mångtydighet och dels det av Riksbankens jubileumsfond finansierade projektet Relativism. Mina filosofiska intressen handlar främst om meningsteori och kunskapsteori utifrån ett tolkningsteoretisk perskpektiv.