Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Maria Olaussen

Professor

Institutionen för språk och
litteraturer
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41256 Göteborg
Rumsnummer
F402A
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Maria Olaussen

Bakgrund

Efter forskarstudier i Tyskland, England och USA disputerade jag år 1997 vid Åbo Akademi i Finland på en avhandling om den Sydafrikanska/Botswanska författaren Bessie Head. Min licentiatavhandling handlade om den angloamerikanska feministiska teoribildningen inom litteraturvetenskapen och i doktorsavhandlingen vidareutvecklade jag detta till att omfatta också ett postkolonialt perspektiv på kvinnors skrivande.

Efter disputationen forskade jag som postdoc vid the University of Cape Town in Sydafrika och kunde bygga upp ett värdefullt nätverk av forskare inom afrikansk litteratur. Efter ytterligare två år som forskare vid Institutet för kvinnoforskning vid Åbo Akademi tillträdde jag ett lektorat vid Växjö Universitet (senare Linnéuniversitetet) och befordrades till professor där år 2008. Vid Linnéuniversitetet deltog jag i spetsforskningsenheten Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies. Under åren 2014 – 2016 var jag Professor Extraordinaire vid University of Stellenbosch i Sydafrika. År 2015 tillträdde jag som professor i engelska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet.

Undervisning

Jag har undervisat på samtliga nivåer inom engelsk litteraturvetenskap och har utvecklat ett stort antal kurser med fokus på afrikansk litteratur, feministisk och postkolonial teori samt ekokritiska teorier om människa-djur relationen. Inom forskarutbildningen har jag erfarenhet som handledare i olika forskarmiljöer, förutom genusteoretiska och postkoloniala, också ämnesdidaktiska och ekokritiska miljöer.

Forskning

Min forskning är främst inriktad på nutida engelskspråkig afrikansk litteratur. Mitt nuvarande forskningsprojekt ”Det berättande djuret” finansieras av Riksbankens jubileumsfond och fokuserar på de litterära strategier som används när ett djur står som berättare i en roman.

Utvalda publikationer

Böcker

Three Types of Feminist Criticism and Jean Rhys's Wide Sargasso Sea. Publications from the Institute of Women's Studies at Åbo Akademi, 1992.

Forceful Creation in Harsh Terrain: Place and Identity in Three Novels by Bessie Head. Frankfurt: Peter Lang, 1997.

Redaktörskap

Africa Writing Europe: Oppositions, Entanglements, Juxtapositions. (co-editor) Frankfurt: Rodopi, 2009.

Kunapipi: Journal of Postcolonial Writing and Culture. XXXIV (1), 2012. Special issue on African Intellectual Archives with Grace Musila, Stellenbosch University.

English Studies in Africa, 56 (1) May 2013 Special issue on Abdulrazak Gurnah with Tina Steiner, Stellenbosch University.

Vetenskapliga artiklar

The Submerged history of the Indian Ocean in Admiring Silence. English Studies in Africa. 56 (1) Special issue on Abdulrazak Gurnah. 2013. 65 – 77.

Africa’s Indian Ocean in Yvette Christiansë’s novel Unconfessed. Kunapipi: A Journal of Postcolonial Writing and Culture. XXXIV (1), 2012

Shifting Paradigms: The Indian Ocean World in Adbulrazak Gurnah’s Paradise and Desertion. In Rethinking Eastern African Literary and Intellectual Landscapes. Edited by James Ogude, Grace Musila and Dina Ligaga. Trenton,N.J. Africa World Press, 2012: 205 – 222.

Approaching Asia through the Figure of the Slave in Rayda Jacob’s The Slave Book. Research in African Literatures Fall 2011, Vol. 42 Issue 3, 31-45

Generation and complicity in Zoë Wicomb’s Playing in the Light. In Exit. Endings and New Beginnings in Literature and Life. Edited by Stefan Helgesson. Amsterdam/New York,: Rodopi, 2011. 27 -44.

Turning the Tables on Education: kulturskillnad och engelsk litteratur. På väg mot integrativ didaktik. Eds. Lena Fritzén et. al. Växjö University Press, 2004, 27-38.

Litteratur, demokratisering och pedagogisk praktik. Tidskrift för Litteraturvetenskap 3, 2002, 21- 29.

About Lovers in Accra – Urban Intimacy in Ama Ata Aidoo’s Changes: A Love Story. Research in African Literatures 33(2), Summer 2002, 61-80.