Länkstig

Malin Lindén

Postdoktor

Avdelningen för
Laboratoriemedicin
Telefon
Besöksadress
Sahlgrenska center för Cancerforskning, Medicinaregatan 1F
41330 Göteborg
Postadress
Box 425
40530 Göteborg

Om Malin Lindén

Malin Lindén studerade bioteknik på Chalmers tekniska högskola och tog civilingenjörsexamen i bioteknik 2012. Hon tilldelades då John Ericsson-medaljen för framstående stipendium från Chalmers. Malin började arbeta som forskningsingenjör i tumörbiologi vid Sahlgrenska centrum för cancerforskning 2015. Därefter doktorerade hon i sarkombiologi och tog examen i december 2021 med avhandlingen ”FET fusion oncoproteins in sarcoma tumorigenesis- Interactions with the SWI/SNF chromatin remodeling complex and epigenetic effects”. Under denna tid var Malin en viktig del i att bestämma en molekylär mekanism för tumörutveckling i en undergrupp av tumörtyper som kallas FET-sarkom. Malins arbete har hittills resulterat i 6 publikationer (2022), och hennes första artikel som beskriver denna onkogena mekanism har redan över 30 citeringar. Malin arbetar för närvarande som postdoktor vid Sahlgrenska centrum för cancerforskning, där hon undersöker möjligheterna att identifiera nya läkemedelsmål för att utveckla riktade terapier och i slutändan behandla alla FET-sarkom.

Läs mer i avhandlingen (mestadels på engelska): FET fusion oncoproteins in sarcoma tumorigenesis - lnteractions with the SWI/SNF chromatin remodeling complex and epigenetic effects (gu.se)