Länkstig

Maja Hammarén

Universitetsadjunkt

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
41138 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Maja Hammarén

Maja Hammarén arbetar som konstnär, skribent och curator engagerad i den handlande kroppen, språkets makt och performativitet, kollektiva erfarenheter och berättarpositioner. Hon arbetar våren 2018 som en av Paletten konsttidskrifts biträdande redaktörer och utvecklar Konstarbete, en ny plattform för konstnärers initiativ och samarbete med ambitionen att inte reproducera hierarkiska produktionsformer.

Maja Hammarén intresserar sig för deltagandets dilemman och olika former av politisk organisering, platser med flera lager av tid och historia, kroppen, det performativa, parodier, koreografier, politiska och ekonomiska språk, historieskrivning, tal-vittnesmål och att arbeta med grupper. Kroppen är central, den erfar saker. Den har ett kunnande som inte i första hand är språkligt. I texter, arbeten och samarbeten utforskar hon estetik, språk och organisation som verktyg för politiska regimer och ekonomiska intressen. Vilka språk används? Hur låter nationalsocialismen? Hur låter det nyliberala? En PR-expert eller frigörelsekamp? Men också orena former och tilltal, och vad ett konstnärligt framförande kan vara.

2017 curaterade Hammarén Botandets iver, en busstur med performativa, vandrande föreläsningar av konstnärerna Ioana Cojocariu, Cecilia Germain och Johanna Willenfelt på platser där tidigare historiska göteborgska psyk- och fattigvårdsanstalter låg genom verksamheterna där idag. Vandringarna genom ett spa och gym, Chalmers School of Entrepeneurship och byggprojektet Nya Lillhagen startade i Tobias Davidssons avhandling i socialt arbete, Understödets rationalitet (2015) och aktiverade frågor om botande, kontroll, kategorisering av människor och dagens arbetslivsåtgärder, samt om deltagande och performativitet.

Inför valet 2014 curaterade Hammarén med Anna van der Vliet offentliga konstprojektet Motbilder för ICIA och var redaktör för den tidning med politiska texter projektet gav ut i 100 000 ex som en köpt bilaga i GP.

Under 2012 arbetade Maja Hammarén med re-enactmentprojektet Elva år senare som finansieras av Sveriges bildkonstnärsfond vid Konstnärsnämnden. Projektet undersöker om det är möjligt att göra historieskrivningen performativ och transformerande. Kan man förvandla en traumatisk, hopplös erfarenhet genom att gemensamt erfara något annat? 

Under våren 2012 gjorde Maja Hammarén en serie skisser i olika sammanhang, Re-enactment Sketches, där hon testade rörelser knutna till projektet i en konsthall, i en högskola, på en scen och på en dans- och teaterfestival. Den 16 juni återuppförde hon och drygt hundra frivilliga händelserna från EU-toppmötet 2001 där kravallutrustad polis stormade Schillerska gymnasiet. Återuppförandet skedde på samma skolgård och vid samma tid.

 

_________________

Undervisning:

Jag arbetar med kritikklasser och individuell handledning på Valand. Jag har tidigare hållit 5-veckors topikkursen Writing history på Foto, samt workshops om ideologi och nationalsocialismens användning av estetik. Jag höll under flera år kursen Independent Studies, och har haft uppdrag som bihandledare för BA3:orna, samt gjort ateljésamtals- och opponentuppdrag på Fri konst. Jag arbetar också med konstnärers skrivande och hur en kan utveckla språk och agens i förhållande till presentationskraven. 

I kursen Att presentera sig själv och sitt konstnärskap problematiserade och historicerade vi presentationskravet i en konstnärlig verksamhet, utforskade muntligt och skriftligt, och studenterna arbetade med att testa/hitta hur de vill berätta om vad de gör.

Tidigare har jag bla hållit kurser som Writing History – Blick, ansvar och historieskrivning och den öppna samtalsserien HFF Talks om berättandets politik och olika strategier där Cecilia Germain gjorde performancen Carrying White Men och Petra Bauer och Axel Danielsson berättade om sina filmprojekt.

Parallellt undervisade jag 2008-2016 på Gerlesborgsskolan Bohuslän. Jag har undervisat och tagit uppdrag som samtalsledare, opponent, gästföreläsare, extern kritiker, och hållit workshops på bland andra HDK, Domen och Göteborgs konstskola, Gerlesborgsskolan Stockholm, masterprogrammet i Contemporary Performance på HSM, samt essäskrivning på Textilhögskolan Borås.

Recent projects:

Eleven Years Later, Re-enactment with 80 volonteering dancers, artists, poets, factory workers, students, teachers, union-members, field-biologists and others, of the events on Schillerska Gymnasium’s schoolyard the last evening of the eu summit in Göteborg in 2001. That night police’s special unit stormed the school and with automatic weapons forced 78 people out to lay face down on the schoolyard. With support from Konstnärsnämnden (the Swedish Art Grants Committee’s Visual Art Fund) and The Faculty of Fine, Applied and Performing Arts/University of Gothenburg >http://elvaarsenare.se/english.html

Botandets iver/Frenzie to Cure, public art project, Göteborg 2017.

4 Games, GIBCA 2013. Performance with young labourers, public scores. 

Re-enactment Sketches @ Participatory vs. Consensus/The Göteborg Dance & Theater Festival, 2012, Performative presentation/ performance with groups

Re-enactment Sketches @ Göteborg konsthall, Centre for contemporary art/Interacte- programme on Law, Violence & Body, 2012, Performative presentation/ performance with groups

Re-enactment Sketches @ Atalante/Konstlab, Forum for Artistic Research, 2012, Performative presentation/ performance with groups

Re-enactment Sketches @ Letter to Jane/Loop, Detour, Medaition Workshop, HDK, 2012, Performative presentation/ performance with groups

A History of Shit @ Ladies' Paradise/The Divine Boutique (Katarina Elvén & Karin Lind), Färgfabriken exhibition space & experimental platform for art & architecture), Stockholm, 2011 Performative lecture with security gates and staff

Idea Programme_On the threshold of humanity's best time @ Self-Publication, group exhibition, Gallery Steinsland Berliner, Stockholm, 2011

History of Shit @Ways of Transmission, The Gothenburg Museum of Art, 2011, Performative lecture with security gates and staff

STORYTELLER. The Journalist Who Wanted to Be a Bear @ The Göteborg Museum of Art, Stenasalen, 2011, solo show

Nordic Delight @ Swedish Institute, Paris 2010, curator Sinziana Ravini, group exhibition, including text work for french-swedish collective novel Tennslottet/l’Étain Château

 *

Published, in selection:

The fantasy of being real (Fantasin om att vara äkta), Art Monitor, Journal of Artistic Research, no 7, The Place of Music/ Musikens plats, 2009. (Isbn 978-91-978475-0-6)

To head off Olle by the gates. Distinguishing between method and subterfuge (Mota Olle i grind. Att skilja på metod och undanflykt), Geist, no 11-14, Method & research, 2008.

About Magnus Svensson’s and Imri Sandström’s artistic practices, Umeå Art Academy MA- catalogue/Masters of Fine Art Graduate Show 2008, Academy of Fine Arts

Utopian dialogue. Letter to a ruthless reader (Utopisk dialog. Brev till en hänsynslös läsare), Paletten Art Magazine, no 264, Absolut dialog/Aboslute Dialogue issue, 2006.

Somewhere, that’s what it's all about, that’s what it sums up to (Nånstans är det det allt handlar om, det är det det summerar upp till), Paletten Art Magazine, no 262- 263, What is Art issue, 2006

Ilya Kabakov, fear and garbage (Ilya Kabakov, rädslan och soporna), Paletten Art Magazine, no 259, the Russia issue, 2005 Paletten Art Magazine, no 260-261, Konst och television/Art and Television, 2005

”The impossible heritage from the 1980’s: appeal for self critique and glue gun” (Det omöjliga arvet från 80-talet: upprop om självkritik och limpistol), Paletten Art Magazine, no 258, The impossible heritage from the 80’s issue, 2004, collaboration with Fredric Gunve

HOW CORRUPT IS ROUGHTRADE?, Frispel in Radio P3, 2005 YOU HAVE TO SAIL ACROSS THE SEA, Frispel, radio P3, 2006

Scale Music Magazine - Music, Politics and Desire, collaboration with Tove Leffler, Radio P2/P1 2008 (5 x one-hourprograms: Popular_Music, Xperimental Music, MALE GAZE NORM and Rhythm in the blood 

*

Some recent workshops

Performing the text (Manifesto)/ Att framföra texten Sing the text, deliver it as a survey. Effects of voice, place and deliverance. Screaming parts of The Coming Insurrection two by two. Reading of dada manifesto, maintenance manifesto and brasilian Manifesto Antropofago (Cannibale Manifesto), which suggests that the only way to conquer the coloniser, is to eat him and his western culture. City walk with performances in public. 2012 + 2010

Body, race, gender and size On drag, ambiguous identities and sorting mechanisms, workshop with Cecilia Germain, 2012

Historiography, Beauty, Anomaly (Historieskrivning, skönhet, avvikelse) How Hitler’s regime used language, costumes, parades, arts and architechture as political tool. What the metaphor of germans-as-athletes did with the image of war. About Swedish Conservative partys newspeak wordlist. Watching Architechture of Doom and Leni Riefenstahl’s Olympia-Fest der Schönheit. Reading Victor Klemperer’s book TLI-The Language of the Third Reich, written from his time in forced labor within nazi-Germany, 2012

Body as meat, body as hope/ Kropp som kött, kropp som hopp Fascist Aestethics, the exploited body in labour and media; working artistically with humanity’ s waste. On the other hand: Hope in pardody, dance, performance and action. 2011

The Invisible Ideology, The invisible Language/ Den osynliga formen, den osynliga ideologin About form, standards, dramaturgies and readings, 2011 Kneading, following, forcing. BENDING MIND INTO MATTER About artistic know-how and methods beyond the skilled hand, and about what happens when one talks of tacit knowledge instead of intuition. Reading group with MA-students, starting from Susan Sontag’s Against Interpretation and Edgar Allan Poe’s Philosphy of Composition, Umeå Art Academy, 2008

Light and Pilgrimage. A Bike-ride to Skagen – On the trip and the effort as artistic method and object. Pilgrim experience and site specific work in Skagen (Denmark) where we came by bikes from Sweden, Valand Art Academy/School of Photography, 2010

Each choice is a story, each non-choice is a history – How every decision and material speaks. About crafiting one’s works well, 2009

Writing History - Gaze, Responisbility and History Writing Theoretical-practical 5-week course taking on historiography, canon and who speaks from where. Documentary and narrative strategies, artist talks, and lecturers from contemporary archeology, and ethnology. Ended with process exhibition and publication. Valand Art Academy, 2012

Out on the Fields!/ Ut på fälten On working site-specific, doing work in the public and what conditions the Land Art-artist wanted to change when they walked out of the galleries and the art institutions. Ended with a parade of gestures and situations on the fields in the area, 2011

* When not set the workshops took place on Gerlesborg Undergraduate School of Contemporary Art