Länkstig

Forskare från Förvaltningshögskolan har fått Outstanding Paper Award

Publicerad

Eren Firtin och Tom S. Karlsson från Förvaltningshögskolan har vunnit pris för sin artikel “(Re)descriptions of medical professional work: exploring accounting as a performative device within an emergensy unit healt-care context”.

Genom djuplodande intervjustudier med personal på en svensk akutvårdsavdelning har forskarna Eren Firtin och Tom S. Karlsson undersökt hur ekonomisering, i form av att till exempel beräkna och redovisa saker som behandlingstid och antal patienter, har påverkat arbetet inom akutvården. Resultaten visade bland annat att användningen av redovisning har skapat nya roller och praktiker, och hur ekonomiska begrepp har omformats till sjukhustermer, som till exempel “hälsovårdskvalitet”. 

Vi har sett att redovisning ombeskriver rollerna och skapar en blandning mellan redovisningspraktik och medicinskt professionella termer. Detta var lite överraskande för oss, vi trodde att ekonomisering i ett sådant sammanhang skulle mötas med motstånd, men det blev istället en kompatibilitet, säger Eren Firtin, vars avhandlingsprojekt studien är en del av.

 Bakgrunden till studien var en nyhetsnotis om att akutläkare på Sahlgrenska fick en provision vid diagnosticering, 300 kr per behandlad patient plus, ett timarvode. Då uppstod frågan vad den typen av ekonomisering kan få för effekter. Det visade sig att det inte bara varersättningssystemen som spelade roll, utan också att redovisning som praktik kom att blandas in i läkarrollen. Studien gjordes innan pandemin och publicerades sedan i Journal of Public Budgeting, Accounting & Finanial Management förra året. Nu har den uppmärksammats med att ha vunnit “Outstanding Paper in the 2021 Emerald Literati Awards.”

Det är fantastiskt hedrande att få ett sådant här pris. Det blir ett erkännande av att den forskning vi bedriver är relevant. Det är ju mycket tid och energi som läggs ner i en studie och vanligtvis stannar detta vid att våra resultat blir publicerade. Med det här priset är förhoppningen att resultaten blir lästa av många fler, både bland akademiker och praktiker. Artikeln har lite åt alla skulle jag säga, säger Tom S. Karlsson.

Artikeln är en del i forskningsprojektet Performativitet, professioner och redovisning

Läs hela artikeln: (Re)descriptions of medical professional work: exploring accounting as a performative device within an emergensy unit healt-care context