Bild
Länkstig

Performativitet, professioner, och redovisning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
Förvaltningshögskolan

Kort beskrivning

Detta projekt syftar till att förstå redovisning som en performativ enhet inom offentliga organisationer. De nya reformerna av den offentliga förvaltningen har lett till omfattande beräkningsmetoder i organisationer inom den offentliga sektorn. Baserat på fallstudier i olika yrkesorganisationer (hälso- och sjukvård, skolor och socialvård) undersöker detta projekt de olika metoderna för (prestations)mätningar inom offentlig sektor. Ur ett organisatoriskt perspektiv inramas dessa beräkningsmetoder som redovisning som har medfört performativa konsekvenser för yrkesverksamma inom den offentliga sektorn. Detta projekt syftar till att utveckla konceptet för performativitet och att empiriskt illustrera redovisningens performativitet.

Projektdeltagare

Eren Firtin doktorand

Gustaf Kastberg handledare

Tom Karlsson biträdande handledare