Göteborgs universitet
Bild
Colourful brain
Länkstig

Om Yuhei Hatakenaka

Yuhei Hatakenaka är barnpsykiater och certifierad klinisk psykolog. Han är för närvarande professor i klinisk psykologi vid universitetet Ryukyus, Okinawa, Japan. Han är också kliniker och forskare vid Kochi Gillbergcentrum (Kochi, Japan) och National Ryukyu Hospital i Okinawa. Han blev doktorand vid GNC medan han arbetade som kliniker i Japan, och han avslutade sin doktorsexamen 2018.

Forskningsintressen

Hans forskningsintressen fokuserar konsekvent på tidig screening för ESSENCE i barnhälsovården. Det finns två huvudsakliga forskningsområden: den kliniska nyttan av ESSENCE-Q och den prediktiva precisionen av diagnosen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med hjälp av data från hälsokontroller för spädbarn.

Financiering

  • Grants-in-Aid for Scientific Research (KAKENHI) by Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)

 

Kontaktinformation

 

Yuheis avhandling

"Early detection of ESSENCE in Japanese 0-4-year-olds. Studies of neurodevelopmental problems in the community and in clinics"