Göteborgs universitet
Bild
Outline of brain, blue and white
Länkstig

Om Maria Marinopoulou

Maria Marinopoulou är legitimerad psykolog och medicine doktor. Maria har arbetat inom barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri och vuxenpsykiatri. Sedan 2020 arbetar Maria som specialistpsykolog på Barn- och Ungdomshabiliteringen i Region Värmland.

Maria Marinopoulou
Maria Marinopoulou

Forskningsintressen

Maria disputerade 2023 med avhandlingen “The relationship between cognition and ESSENCE in childhood”. I sitt avhandlingsarbete undersökte Maria sambandet mellan kognitiva funktioner och ESSENCE i en kohort barn från den allmänna populationen samt vilken betydelse intellektuell funktion ha för skolprestationer hos barn med ADHD eller autism. Marias forskningsintressen är kognitiva funktioner vid utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar, såsom autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning, sambandet mellan kognition och tecken på utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar i barndomen, samt uppföljningsstudier.

Finansiering

Maria har för sin forskning erhållit bidrag från:

  • Centrum för klinisk forskning Region Värmland
  • Stiftelsen Wilhelm och Martina Lundgrens Vetenskapsfond
  • Drottning Silvias Jubileumsfond
  • Sveriges Neuropsykologers Förening

Kontaktinformation

Marias avhandling

The relationship between cognition and ESSENCE in childhood