Göteborgs universitet
Bild
Human brain Matisse style
Länkstig

Maria Johansson

Om vår forskare Maria Johansson

Om Maria Johansson

Maria Johansson är barn- och ungdomspsykiatriker och arbetar sedan 2021 vid BNK (Neuropsykiatrisk mottagning barn och ungdom), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Dessförinnan arbetade hon i ett neuropsykiatriskt team på Specialistcentrum Barn och Unga, Angereds Närsjukhus.

Forskningsintressen

Maria disputerade 2007 med avhandlingen “Autism syndromes in three behavioural phenotype conditions: a clinical study of 76 individuals with Möbius sequence, CHARGE syndrome and oculo-auriculo-vertebral syndrome”. Avhandlingen, som var en del av en multiprofessionell studie av tre sällsynta kongenitala tillstånd, syftade framför allt till att mäta förekomsten av autism hos barn i dessa grupper, men också till att analysera svårigheter i diagnostik av autism hos barn med multipla funktionshinder. Marias forskning har också fokuserat på psykometriska egenskaper hos den svenska versionen av en semistrukturerad intervju som riktar sig till föräldrar/närstående (DISCO, Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders), avsedd att användas framför allt i diagnostik av autism. På senare år har Maria genomfört en studie av bakomliggande riskfaktorer och associerade samtidiga tillstånd vid ARFID (Undvikande restriktiv ätstörning).

Kontaktinformation