Göteborgs universitet
Bild
Brain with Norwegian flag colours and flag
Länkstig

Astri Lundervold

Om vår forksare Astri Lundervold

Om Astri Lundervold

Astri är en licensierad klinisk specialist och professor i klinisk neuropsykologi. Hon arbetar på en öppenvårdsklinik vid Universitetet i Bergen, där hon delar sin tid mellan kliniskt arbete, undervisning och forskning.

 

 Astri Lundervold
Astri Lundervold

Forskingsintressen

Astris forskning omfattar bedömning och utveckling av interventionsprogram som riktar sig till personer med kognitiva, emotionella och sociala utmaningar på grund av somatiska och/eller psykiatriska tillstånd. Från att ha fokuserat på patienter med neurologiska störningar, övergick hon till ett mer allmänt intresse för kognitivt åldrande, följt av engagemang i interventioner som riktar sig till sköra äldre vuxna och vuxna med tidiga symptom på Alzheimers sjukdom. Astri var en av kärnmedlemmarna i den longitudinella Bergen Child Study under fyra omgångar av datainsamling och är medlem i en forskargrupp som fokuserar på vuxna med ADHD. Mer nyligen har hon blivit involverad i utvecklingen av interventioner som riktar sig till känsloreglering hos vuxna med ADHD; ett projekt som bedömer känsloreglering vid olika neuropsykiatriska störningar, och studier som fokuserar på kognitiva och emotionella problem associerade med hjärn-tarmstörningar som är kännetecknande för patienter med irritabel tjocktarm (IBS).

Kontaktinformation