Länkstig

Magnus Weber

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Magnus Weber

Magnus Weber är doktor i socialt arbete. Hans forskning berör religion och socialt arbete, demokrati och emancipation, samt kritik och motstånd. Magnus har även publicerat texter som handlar om diskurser relaterade till risk- och riskhantering. Magnus är särskilt intresserad av relationen mellan politisk filosofi och socialt arbete.