Länkstig

Vilka är de sköra äldre personerna?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Detta projektet syftar till att bredda vår förståelse av begreppet skörhet för att bidra till kunskap om skörhetsprocessen hos äldre personer, samt att studera hur skörhet, aktivitetsförmåga och sjuklighet är relaterade till varandra och vad det betyder för sköra äldre personer.

Med fokus på både äldre personer som riskerar att bli sköra och de som redan är sköra studerar vi människors möjligheter att leva det liv de vill leva och vara den typ av personer som de vill vara. Detta inkluderar också

 • hur tidiga oupptäckta tecken på skörhet upplevs av personerna själva (t.ex. deltagande och socialt engagemang i vardagsaktiviteter och fritidsaktiviteter) 
 • påverkan av faktorer (miljöfaktorer, tekniska hjälpmedel, stöd) som reglerar takten och riktningen på skörhetsprocessen.

Bedömning (1) och screening av skörhet (2) ingår också i projektet.

Publikationer

 1. Comprehensive geriatric assessment of frail older people: ideals and reality
  Synneve Dahlin Ivanoff, Anna Duner, Kajsa Eklund, Katarina Wilhelmson, Eva Lidén & Eva Holmgren (2018)
  Journal of Interprofessional Care, 32:6, 728-734, DOI: 10.1080/13561820.2018.1508130
 2. Screening for frailty among older emergency department visitors: Validation of the new FRESH-screening instrument.
  Eklund K, Wilhelmsson K, Landahl S, Dahlin-Ivanoff S.
  BMC Emerg Med 16, 27 (2016). https://doi.org/10.1186/s12873-016-0087-0