University of Gothenburg

Contact information

Email
Postal address
Svenskt HällristingsForskningsArkiv
Göteborgs universitet
Institutionen för historiska studier, arkeologi
Box 200, 405 30 Göteborg
Tel: 031-7860000
Visiting address
Svenskt HällristingsForskningsArkiv, SHFA
Göteborgs universitet
Humanistiska fakulteten
Sal 361, plan 3
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg